en
مدیر و مهندس

مدیر و مهندس
 


مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمی دارد؛  ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید:
"ببخشید آقا؛ من قرار مهمی دارم، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟"

مرد روی زمین: بله، شما در ارتفاع حدودا ۶ متری در طول جغرافیایی  "41 '21 37 درجه و عرض جغرافیایی "18 '24 17 درجه هستید.

مرد بالن سوار: شما باید مهندس باشید.

مرد روی زمین: بله، از کجا فهمیدید!؟"

مرد بالن سوار: چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود ولی  به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟"

مرد روی زمین: شما هم باید مدیر باشید.

مرد بالن سوار: بله، از کجا فهمیدید!!؟؟"

مرد روی زمین: چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید،  قولی داده اید و  نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند.  و ضمنا اطلاعات دقیق هم به دردتان نمی خورد!!!

تاریخ ارسال: 1390/8/6
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 4792
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو