en
يک شركت چگونه می تواند مشتريان سود آور را يافته، نگهداری كند و رشد دهد

یک شركت چگونه می تواند مشتریان سود آور را یافته، نگهداری كند و رشد دهد؟


برخی از دست اندر كاران، بازاریابی را هنر یافتن و نگهداری مشتریان تعریف كرده اند. ما این تعریف را گسترش داده و به صورت بازاریابی. دانش و هنر یافتن. نگهداری و رشد دادن مشتریان سود آور است در می آوریم.

بازاریابان دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند. گروه فروش در پی شكار مشتریان تازه بود و رشد دادن مشتری مفهومی نداشت. اكنون وضع دگرگون شده است. نگهداری و رشد دادن مشتریان هدف نخستین است. هر مشتری را كه از دست بدهید برای خرید تمام عمر وی، زیان خواهید كرد. هزینه جلب یك مشتری تازه پنج برابر هزینه خشنود نگهداشتن مشتری كنونی است. نكته منفی دیگر این كه چند سال طول می كشد تا مشتری تازه در حد و اندازه مشتری پیشین از شما خرید كند.

با نرم افزار CRM طلوع بیشتر آشنا شوید.

آیا واقعاً همه مشتریان را باید نگه داشت؟

نه، بی تردید آنانی كه نتوانند در حال یا آینده به مشتریان سود ده تبدیل شوند نباید نگه داشت. با همه اهمیتی كه مشتری دارد، بسیاری از سازمان ها در یافته اند كه برخی از مشتریان، مهمتر از دیگران هستند. مشتریانی كه بیشتر خرید می كنند و بهتر پول می پردازند، از سوی دیگر مشتریان بزرگ، خواهان بالاترین تخفیف ها و بهترین تسهیلات و خدمات هستند. شاید پر بازده ترین گروه از مشتریان، آنانی هستند كه در اندازه متوسط نه بسیار كم و نه بسیار زیاد، خدمات یا كالا خرید می كنند.

اشاره كردید كه بازاریابی هنر است، چگونه هنری است؟
بازاریابی هنری آموختنی همراه با پاره ای ابزارهای علمی است كه به كار گرفته می شود. بازاریابی هنر یافتن، پروردن و سود بردن از فرصت هاست. فرصت ها همه جا گسترده اند و دست اندركاران بازاریابی می توانند آنها را حس كنند. هرجا نیازی در میان باشد، فرصتی نیز وجود دارد.

تاریخ ارسال: 1390/8/6
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/5
تعداد بازدید: 4402
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو