en
مدیریت منابع انسانی از کلام مولی متقیان(ع)

مدیریت منابع انسانی از کلام مولی متقیان(ع)

در مورد اهمیت برنامه ریزی:
:: ظرافت و دقت در برنامه‏ ریزی بهتر از امکانات و وسیله است

:: بقای مناصب و دولت‏ها مربوط به برنامه‏ ریزی و چاره اندیشی در امور می‏باشد

:: برنامه ‏ریزی و آینده نگری قبل از شروع کار تو را از پشیمانی ایمن می‏سازد


در مورد ضرورت شرح شغل برای کارمند:
:: برای هریک از زیر دستان و کارکنان خود شغل و وظیفه ‏ای خاص و مشخص تعیین کن، تا او را نسبت‏ به همان کار مواخذه و بازپرسی کنی، زیرا این روش سزاوارتر است، تا اینکه کارهایت را به یکدیگر وا نگذارند

در مورد شرایط احراز شغل:
:: برای هر یک از مشاغل و امور خود، فردی را بگمار که کارهای سنگین و زیاد، او را درمانده نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته نکند

تاریخ ارسال: 1390/8/6
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/19
تعداد بازدید: 4353
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو