en
مدیریت منابع انسانی از کلام مولی متقیان (ع)

مدیریت منابع انسانی از کلام مولی متقیان (ع)


در مورد اهمیت برنامه ریزی:
ظرافت و دقت در برنامه‏ ریزی بهتر از امکانات و وسیله است.
بقای مناصب و دولت‏ها مربوط به برنامه‏ ریزی و چاره اندیشی در امور می‏باشد.
برنامه ‏ریزی و آینده نگری قبل از شروع کار تو را از پشیمانی ایمن می‏سازد.
 
در مورد ضرورت شرح شغل برای کارمند:
برای هریک از زیر دستان و کارکنان خود شغل و وظیفه ‏ای خاص و مشخص تعیین کن، تا او را نسبت‏ به همان کار مواخذه و بازپرسی کنی، زیرا این روش سزاوارتر است، تا اینکه کارهایت را به یکدیگر وا نگذارند.

در مورد شرایط احراز شغل:
برای هر یک از مشاغل و امور خود، فردی را بگمار که کارهای سنگین و زیاد، او را درمانده نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته نکند.

تاریخ ارسال: 1390/8/6
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/12
تعداد بازدید: 4985
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو