en
کامپيوتر زن است يا مرد

کامپیوتر زن است یا مرد؟
 


استاد زبان فرانسه در مورد مذکر یا مونث بودن اسم ها توضیح میداد که پرسید:

کامپیوتر مذکر است یا مونث؟

کلیه دانشجویان دختر جنس رایانه را به دلایل زیر مرد اعلام کردند.

وقتی به آن عادت می کنیم گمان می کنیم بدون آن قادر به انجام کاری نیستم.
با آن که داده های زیادی دارند اما نادانند.
قرار است مشکلات را حل کنند اما در بیشتر اوقات معضل اصلی خودشانند.
همین که پایبند یکی از آنها شدید متوجه میشوید که اگر صبر کرده بودید مورد بهتری از آن نصیبتان می شد.

کلیه دانشجویان پسر به دلایل زیر جنس رایانه را زن اعلام کردند.

به غیر از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی آورد.
کسی از زبان ارتباطی آنها سر در نمی آورد.
کوچکترین اشتباهات را در حافظه دراز مدت خود ذخیره می کنند تا بعد ها تلافی کنند.
همین که پایبند یکی از آنها شدید باید تمام پول خود را صرف خرید لوازم جانبی آنها بکنید.

تاریخ ارسال: 1390/8/8
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 5234
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو