مسافر

جهانگردی آمریکایی به قاهره رفت تا روحانی معروفی را زیارت کند.

جهانگرد با کمال تعجب دید که روحانی در اتاق بسیار ساده ای زندگی می کند.

اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن چیزی دیده نمی شد.

جهانگرد پرسید: لوازمتان کجاست؟

روحانی گفت: مال تو کجاست؟

جهانگرد گفت: اما من اینجا مسافرم.

روجانی گفت: منم همینطور.

تاریخ ارسال: 1390/8/9
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/19
تعداد بازدید: 6819
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو