en
تست خودشناسی

تست خودشناسی
 

 

اين يك تست روانشناسي است كه توسط زيگموند فرويد طراحي شده است.
 


تست


فرض كنيد كه در خانه هستيد و پنج اتفاق زير همزمان پيش مي آيد:

1_ تلفن زنگ مي زند.
2_ بچه تان گريه مي كند.
3_ يكي دارد در خانه را ميزند و صدايتان مي كند.
4_ لباس ها را بيرون روي طناب پهن كرديد و باران مي گيرد.
5_ شير آب را در آشپزخانه باز گذاشتيد و آب دارد سرريز مي شود .

خوب حالا با اين وضعيت شما به ترتيب كدام كارها را انجام مي داديد؟ يعني از شماره ي 1 تا 5 را با چه اولويتي انجام مي داديد؟

 


روش ارزیابی


هريك از 5 مورد بالا نشاندهنده ي يكي از جنبه هاي زندگي شماست:

1_ زنگ تلفن نشان دهنده ي شغل و كار شماست.
2_ گريه بچه نشان دهنده ي خانواده است.
3_ زنگ در خانه نشان دهنده ي دوستان شما هستند.
4_ لباس ها نشان دهنده ي پول هستند.
5_ سر رفتن آب نشان دهنده ي ميل جنسي است.

ترتيب اولويت هاي شما نشان دهنده ي اولويت هاي ذهن شما در زندگي است.

تاریخ ارسال: 1390/8/13
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 3569
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو