en
 پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK

 پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOKمدیریت پروژه، بکارگیری مجموعه‌ای از دانش،مهارتها‌ ،‌ ابزار و تکنیک هایی است که برای رسیدن به هدف پروژه در مدت زمان مشخص‌شده، تحت بودجه‌ی معین و با کیفیت خواسته‌شده به‌کارمی‌رود. از سویی مدیریت پروژه در سازمان‌هایی با مدیریت همزمان پروژه‌ها، Multi Projects، به دلایل زیر استفاده‌می‌شود:
 • اطمینان از هماهنگی بین پروژه‌های مختلف جاری در سازمان.
 • تعیین اولویت‌های لازم برای انتخاب پروژه‌ها به‌منظور تخصیص اعتبار مالی.
 • تعیین اولویت‌های لازم برای انتخاب پروژه‌ها به‌منظور تخصیص نیرو و تجهیزات لازم.
 • برقراری و مدیریت موثر ارتباطات سازمانی برای گردش مناسب اطلاعات پروژه در سطح سازمان.
 • مشخص‌کردن و مدیریت ریسک.
 • مستندکردن بهتر و تمرین و انتقال تجربیات پروژه‌های مختلف.
 • بهینه‌کردن تعامل نیرو‌ها (انسانی) و تجهیزات و مواد در طول چرخه‌ی حیات پروژه.
 
برای مدیریت موفق پروژه، سازمان‌ها نیاز به مدیرانی با توانی بالا در رهبری،‌ مدیریت تیم پروژه، مدیریت برخوردها (در طول پروژه)، توانی بحث و مجاب‌کردن، همکاری، قدرت گزارش‌گیری و گزارش‌دهی دارند.
از این‌رو و برای درک بهتر مفاهیم، ابزار و روش‌ها انجمن مدیریت‌پروژه آمریکا، PMI، به‌خوبی مدیریت‌پروژه را در ۹ بخش معرفی‌کرده‌است. این ۹ بخش در استانداردی با نام Project Management Body Of Knowledge که به‌اختصار با نام PMBOK شناخته‌می‌شود، برای مدیران پروژه تدوین‌شده‌است. این استاندارد توسط موسسه استاندارد امریکا(American National Standard Institute) مورد تایید قرار گرفته و با کد ANSI/PMI-99-001/2000 بعنوان استاندارد مدیریت پروژه به رسمیت شناخته شده است. بخش های این استاندارد عبارتند از:

 • Project Integration Management: مدیریت یکپارچگی پروژه، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای لازم برای اطمینان از هماهنگی صحیح بین اجزای مختلف پروژه است. این مرحله شامل طراحی برنامه‌ی پروژه، اجرای برنامه و کنترل تغییرات است.

 • Project Scope Management: مدیریت محدوده پروژه، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای لازم برای اطمینان از اینکه پروژه محدوده‌ی تعریف‌شده‌خود، و فقط آن‌را، را پوشش‌می‌دهد . این فاز شامل تعیین مبانی آغاز، برنامه ریزی محدوده،تعریف محدوده،ممیزی دوره ای محدوده و کنترل تغییرات محدوده می باشد.

 • Project Time Management: مدیریت زمان پروژه، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای لازم برای اطمینان از تکمیل پروژه درمدت زمان مصوب می باشد.این مرحله شامل تعریف فعالیتها، توالی فعالیتها، برآورد مدت زمان فعالیتها، تهیه زمانبندی و کنترل زمانبندی می باشد.

 • Project Cost Management: مدیریت هزینه پروژه، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای لازم برای اطمینان از انجام پروژه در چارچوب بودجه‌ی تعیین‌شده می باشد.این مرحله شامل برنامه ریزی منابع کاری، برآورد هزینه، بودجه بندی و کنترل هزینه می باشد.

 • Project Quality Management: مدیریت کیفیت پروژه، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای لازم برای اطمینان از آنکه پروژه سطح مطلوب و مشخص‌شده‌ی کیفی را پاسخ‌می‌دهد.این مرحله شامل برنامه ریزی کیفیت، اطمینان کیفیت و کنترل کیفیت می باشد.

 • Project Communications Management: مدیریت ارتباطات پروژه، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای لازم برای اطمینان از مناسب و به‌موقع بودن تولید، جمع‌آوری، دسته بندی و ذخیره داده‌ها و توزیع اطلاعات در پروژه می باشد. این مرحله شامل برنامه ریزی ارتباطات، توزیع اطلاعات و تهیه گزارشات عملکرد می باشد.

 • Human Resource Management: مدیریت منابع انسانی پروژه، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهایی برای بهره‌گیری موثر از نیروهای درگیر در پروژه می باشد.این مرحله شامل برنامه ریزی سازمانی، جذب نیرو و بهبود سازمان می باشد.

 • Project Risk Management: مدیریت ریسک پروژه، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای مرتبط با شناخت، تحلیل و پاسخ‌گویی به ریسک‌های موجود در پروژه می باشد. این مرحله شامل برنامه ریزی مدیریت ریسک، تبیین ریسک، تجزیه و تحلیل کیفی ریسک، تجزیه و تحلیل کمی ریسک،برنامه ریزی واکنش به ریسک و پیگیری و کنترل ریسک می باشد.

 • Project Procurement Management: مدیریت تدارکات پروژه، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای تهیه‌ی کالا و خدمات موردنیاز پروژه از خارج‌ سازمان اجرایی پروژه می باشد. این مرحله شامل برنامه ریزی تدارکات، برنامه ریزی درخواست ها، درخواست، انتخاب تامین کنندگان کالا و خدمات، عقد قرارداد ، راهبری پیمان و خاتمه پیمان می باشد.
 این موارد از دانش پروژه در فازهای مختلف عمر پروژه که شامل: شروع‌کار (Initiating)، برنامه‌ریزی (Planning)، اجرا (Executing)، کنترل (Controlling) و بستن پروژه (Closing) به‌کارمی‌روند. استاندارد ضمن تشریح هر بخش زمان و مراحل موردنیاز برای پیاده‌سازی هر بخش را نیز معرفی‌می‌کند.


http://ie-articles.blogfa.com/post-10.aspx

تاریخ ارسال: 1390/8/20
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 6621
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو