en
انسان و اخلاق

انسان و اخلاق
 


روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند. جواب داد:

اگر زن یا مرد دارای (اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100
اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =1000
ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر

هم به تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

تاریخ ارسال: 1390/8/27
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 4194
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو