هر چند برخی این گونه گمان می کنند، اما دنیای فناوری اطلاعات بسیار فراتر از راه اندازی شبکه و کدنویسی است. البته متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی که در یکی از بخش های اجرایی و عملیاتی فناوی اطلاعات ورزیده می شوند، تمام دنیای پیرامون را زیر چتر علم و عمل خود می بینند. نکته اینجاست که این دوستان فراموش می کنند ابزاری که کار کردن با ان را اموخته اند، محصول تولید علم و رویه اموزشی یک نهاد دیگر است.
متاسفانه برخی از تصمیم گیرندگان در این مورد نیز به دلیل کمبود اگاهی به دانش فناوری اطلاعات کمتر از کارهایی مثل راه اندازی شبکه و چند سرور اهمیت داده اند و این موجب شده تا جامعه به جایگاه واقعی خود در عرصه فناوری اطلاعات دست نیابد.
یک پرسش ساده
نیروی کار فناوری اطلاعات کیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش یک مثال را در ذهن داشته باشید:
وقتی به بیمارستانی مراجعه می کنید بیشتر از هر کسی پرستار، بهیار و افراد بخش خدمات را می بینید، این در حالی است که تعداد پزشکان در بیمارستان از همه کمتر است. بیشتر کارهای اجرایی نیز توسط همین پرستارها، منشی ها و خدماتی ها انجام می شود. اما باید پرسید که ایا بدون پزشک امکان فعالیت ان همه نیروی اجرایی وجود دارد؟ و ایا یک پرستار همه کاره، ماهر و زحمتکش می تواند پزشک باشد؟ بی گمان پاسخ منفی است و می توان گفت بدون حضور پزشک، نگهبان بیمارستان هم سردرگم خواهد بود.
نقش کارهای اصلی فناوری اطلاعات و مشاغل جانبی ان می تواند کاملا از هم جدا باشد. از انجا که عدم اگاهی در مورد حقیقت فناوری اطلاعات موجب بروز برداشت های غلط و گاهی خطرناک برای حیات سازمان ها شده است، قصد داریم نگاهی هر چند گذرا به مشاغل و مراتب فناوری اطلاعات داشته باشیم.
منظور از شغل ITچیست؟
برای صحبت درباره مشاغل یا نیروی کار فناوری اطلاعات نخست باید نگاهی به تعاریف این نوع کارکردها داشته باشیم.
دپارتمان بازرگانی ایلات متحده بعنوان اغازگر تدوین علوم فناوری اطلاعات، دو تعریف مستقل را برای نیروی کار هسته فناوری اطلاعات و مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات مطرح می کند:
نیروی کار هسته IT: این مشاغل در توسعه فناوری اطلاعات مهم بوده و در مراکز گلوگاهی فناوری اطلاعات قرار دارند وشامل چهار حرفه جامع می شوند: دانشمندان رایانه، مهندسان رایانه، تحلیلگران سیستم و توسعه دهندگان برنامه ها(برنامه نویسان)
الف) دانشمندان رایانه: افرادی هستند که در زمینه طراحی رایانه، اجرای پژوهش های موردنیاز برای بهبود طرح ها و توسعه کابردهای جدید فعالیت دارند. ان ها از نواوری و دانش نظری بالاتر در زمینه حل مسائل پیچیده نسبت به دیگران برخوردارند (مانند طراحان روش های نوین پردازش، ریاضیدانان ارائه دهنده الگوهای هوش مصنوعی یا پدیداورندگان ساختارهای جدید روش های ارتباط اطلاعاتی).
ب) مهندسان رایانه: افرادی هستند که در زمینه طراحی و توسعه وجوه نرم افزاری و سخت افزاری سیستم ها فعالیت دارند و بنیاد ساختاری انها را تغییر می دهند ( مانند زبان های جدید برنامه نویسی و مدل هایی مانند شی گرایی).
ج) تحلیلگران سیستم: کسانی هستند که از دانش و مهارت های خود در زمینه حل مساله و ارائه روش های مبتنی بر فناوری رایانه ( و نه درباره رایانه) برای رفع نیازهای ویژه یک سازمان، پردازش اطلاعات مهندسی، علمی، تجاری و طراحی راه حل های جدید با استفاده از رایانه استفاده می کنند( طراحان سیستمی مانند ارائه دهندگان روش های مهندسی دانش، مهندسی ساختار اطلاعاتی سازمان یا تحلیل و ارائه سیستم های مدیریت اطلاعات سازمان. این نوع تحلیل سیستم در مقامی فراتر از تحلیل نرم افزار است).
د) برنامه نویسان رایانه: در زمینه نوشتن ونگهداری از دستورالعمل ها، فراخوانی نرم افزارها یا برنامه های موردنیاز در توالی منطقی اجرای توابع، فعالیت می کنند( مانند کسانی که اقدام به توسعه زبان های برنامه نویسی و روش های کدنویسی می کنند).
مشاغل مرتبط با IT : این مشاغل رابطه نزدیکی با فناوری اطلاعات دارند. زیرشاخه های بسیاری برای این شاخه وجود دارد که فهرستی از انها که گویای چگونگی تقسیم بندی است را در ادامه می اوریم. به دلیل نبود یا نامناسب بودن معادل های فارسی برای برخی از انها از معادل سازی انها خودداری می کنیم.1. Engineers and computer systems managers


مهندس و مدیر سیستم های رایانه ای


2. Database administrators


سرپرست بانک های اطلاعاتی


3. System analysts


تحلیگر سیستم


4.Computer programmers


برنامه نویس رایانه


5.Broadcast technicians


تکنیسین سیستم های پخش


6.Computer equipment operators


اپراتور تجهیزات رایانه


7.Data processing equipment repairers


تعمیرکار تجهیزات پردازش داده


8. Communications equipment administrators and operators


سرپرست و اپراتور تجهیزات ارتباطی


9. Electric power line installers and repairers


تعمیکار و نصاب خطوط برق(نیرو)


10. Telephone and cable TV installers and repairers


تعمیرکار و نصاب کابل های تلویزیون و تلفن


11. Central office and PBX installers and repairers


تعمیرکار و نصاب سانترال و جعبه های تقسیم برق و تلفن


12. Electromechanical equipment assemblers


مونتژکار تجهیزات الکترومکانیکی


13. Electrical and electronic engineers


مهندس برق و الکترونیک


14. Computer engineers


مهندس رایانه


15. Computer support specialists


متخصص پشتیبانی رایانه


16. ALL other computer scientists


دیگر متخصصان مرتبط با رایانه(مانند متخصص مدار وذخیره و بازیابی اطلاعات)


17. Electrical and electronics technicians


تکنیسین های برق و الکترونیک


18. Duplicating mail and other office machine operators


اپراتور کپی، فرستنده ایمیل و دیگر کاربران ماشین های اداری


19. Billing, posting, & calculating machine operators


کاربر ماشین های حسابرسی، صدور قبض، پست و اموال اداری


20. Data entry keyers


کاربر ورود اطلاعات(حروف چین)


21. Electrocnics repaiarers, commercial industrial equipment operators


اپراتور و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی صنعتی و تجاری


22. Electronic semiconductor processors


متخصصان پردازشگرهای الکترونیک نیمه رسانا(ic)http://www.barsam.ir