en
قوانین نوین اقتصادی در عصر شبكه‌ها

قوانین نوین اقتصادی در عصر شبكه‌ها (بخش اول)

كوین كِلی سردبیر مجله وایرد[1][1]در زمینه تكنولوژی و اقتصاد تحقیقات زیادی انجام داده كه ماحصل آنها ده‌ها مقاله، كتاب و مصاحبه است. در این میان، دو كتاب مهم وی یعنی خارج از كنترل: بیولوژی جدید ماشین‌ها، نظام‌های اجتماعی و دنیای اقتصادی (انتشار 1994) و قوانین نوین اقتصادی در عصر شبكه‌ها[2][2]: ده قاعده بنیادین جهان یكپارچه(انتشار 1998) برجستگی خاصی دارند. در حقیقت این دو كتاب، مجموعه‌ی مدوّنی از افكار و آراء "كِلی" در مورد جهان، تكنولوژی و اقتصاد در جهان پیش رو به شمار می‌روند.
"كوین كلی" در این دو كتاب به كنكاش پیرامون تكنولوژی و روند آن پرداخته و سعی نموده با آوردن شواهد و قرائنی نشان دهد كه در حال قدم گذاشتن به جهانی هستیم كه بنیان‌هایش متفاوت با جهانی است كه انسان مدرن بعد از انقلاب صنعتی خلق كرده است. اصلی‌ترین تمایز این دنیای شبكه‌ای‌شده، تكنولوژی بلوغ یافته‌ای است كه به "‌خودسامانی" رسیده است.
در كتاب قوانین نوین اقتصادی در عصر شبكه‌ها كوین كلی سعی در تعریف عصری با عنوان عصر شبكه ها نموده است.
این عصر ، با تفاوتهای اساسی خود با عصر صنعتی ماقبل خود ، در بسیاری جهات متضاد با آنچه تاكنون بشر با آن زیسته است را مطرح می نماید كه رویكرد نوینی است ، نشات گرفته از طبیعت و بیولوژیك ، كه انسان در مقابل خود دارد.
انسان عصر شبكه ، خود را در درون تار و پود شبكه ها می اندازد تا با افزایش هر چه بیشتر ارتباطات خود با دیگر انسانها و دیگر ماشین ها ، به تعاملی سازنده و سود آور برای خود و دیگران برسد.
هر چه ارتباطات بیشتر و سریعتر ، می تواند نتایج سودمندتری را نیز بوجود آورد.
نوآوریها در این عصر به دلیل دسترسی به اطلاعات، گسترده تر ، وسیعتر و سریعتر پدیدار می گردند.

كوین كلی اعتقاد دارد كه دو مهبانگ بزرگ عرصه عصر اطلاعات (یعنی ارزان شدن تراشه‌های كامپیوتری و دستاوردها و پیشرفت‌های عظیم صنعت مخابرات و ارتباطات)  موجب گشته است تا ساخته‌های دست انسان، دیگر موجوداتی بی‌جان و مرده نباشند ، بلكه چون آفریده‌های طبیعی، به نوعی جان بگیرند و این موجب می شود تا بشر نظام‌های اقتصادی و اجتماعی جدیدی را تجربه نماید كه در آن تمام اجسام موجود در زندگی بشر همراه و همگام با او  به نحوی به امر مهم خلق و انتشار و پردازش اطلاعات می پردازند و نه تنها با آدمی كه آنها با یكدیگر نیز به تعامل داده ها پرداخته و در این نظام بسیاری از امور به پایین ترین سطح كنترلی واگذار می شود و آدمی نقشی هادی و راهبر را خواهد داشت. عناصر طبیعی، تكنولوژیكی، اقتصادی و اجتماعی این نظام، مشوق كنترل از "پایین به بالا" هستند، كنترلی كه محصول اتصال همه اشیاء بی‌جان به یكدیگر است و جریان هدایتی "از پایین به بالا" را به راه می‌اندازد، كه به زعم وی در عصر هوشمندی بهترین روش كنترل به شمار می‌آید.

در این عصر بر خلاف عصر صنعتی كه كمیابی ارزش ها را متاثر می نمود ، ارزش به فراوانی اشیا است نه كمیابی آنها ، در این نظام اقتصادی، هر چیزی كه فراوان‌تر شود، با ارزش‌تر می‌شود و هر چیزی كه با ارزش‌تر شود، ارزان‌تر می‌شود. نهایتاً رایگان‌سازی تقدیر نهایی همه كالاها و خدمات خواهد بود، فلذا این "توجه" است كه رابطه انسان با كالاهای رایگان را تعریف خواهد كردكه هرچه توجه دیگران را بیشتر به خود جلب نماید دارای ارزش بیشتری خواهد بود و موجب سود آوری بیشتر خواهد شد..
كوین كلی ویژگیهای این اقتصاد جدید را :
 1.جهانی بودن
 2.معطوف به اشیاء و امور غیرملموسی چون ایده‌ها، اطلاعات و ارتباطات بودن
3. و نهایتا ارتباط شدید اجزاء آن
می داند كه  این سه ویژگی، نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس كرده‌اند، كه از یك شبكه‌ی الكترونیكی [جهانی] موجود در همه جا نشأت می‌گیرد.
هر چند شبكه ها در نظام های گذشته نیز در زندگی بشر تا اندازه ای وجود داشته اند ولی این نظام شبكه ای  توسط تكنولوژی تقویت شده، تكثیر یافته و عمیقاً به زندگی ما نفوذ كرده است، به حدی كه به صورت مقوله‌ای محوری در آمده، كه فكر و نظام اقتصادی ما را حول خود سامان داده است و ما چاره ای جز ورود به آن و هماهنگ شدن با آن را نداریم.
"قوانین جدید برای نظام اقتصادی جدید" بر روی ده دینامیك اساسی كه از این نظم مالی جدید نشأت گرفته، برپا شده است كه در پست های بعدی این قوانین را به اختصار بررسی می کنیم.
 [1][1] Wired
2  نام اصلی این كتاب "قوانین جدید برای اقتصاد جدید" است كه با موافقت نویسنده كتاب، در ترجمه فارسی نام آن را به "قوانین  نوین اقتصادی در عصر شبكه‌ها" تغییر یافته است

فرهنگ فناوری اطلاعات

تاریخ ارسال: 1390/10/11
تاریخ بروزرسانی: 1390/10/11
تعداد بازدید: 3906
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو