en


انواع آژانس تبلیغاتی
آژانس تبليغاتي خدمات كامل (Full-Service Agency)
آژانس تبليغاتي خدمات كامل (Full-Service)، مجموعه‌ي گسترده‌اي از فعالیت ها شامل : فعالیت هاي بازاريابي، فعالیت هاي ارتباطي و خدمات تبليغاتي شامل : برنامه‌ريزي استراتژيك، انجام امور خلاقه و تهيه فعالیت هاي تبليغاتي و همچنين انجام تحقيقات و انتخاب رسانه‌ي تبليغاتي مناسب را انجام ميدهند. يك آژانس تبليغاتي خدمات كامل (Full-Service)، همچنين ممكن است بتواند فعالیت هاي غير تبليغاتي شامل : تعيين برنامه هاي راهبردي بازاريابي، تعيين برنامه هاي ارتقاي فروش (Sales Promotion)، انجام فعاليت آموزش روشهاي فروش (Sales Training) و نمايش محصولات براي فروش (Trade Show) را انجام دهد.
محاسن آژانس تبليغاتي خدمات كامل: اين دسته از آژانس هاي تبليغاتي به دليل وسعت تواناييشان، همواره آماده‌خدمت هستند. آنها به افراد خلاق دسترسي دارند و خدمات گوناگوني، قابل ارائه دارند.
ضعف هاي آژانس تبليغاتي خدمات كامل: خيلي از مشتريها قابليت هاي اين دسته از آژانس هاي تبليغاتي را درك نمي كنند. در برخي از موارد مشتري، متوجه فعاليت خلاقه نشده و ايده هاي ناب ازبين مي روند.

آژانس تبليغاتي ويژه (Specialty Agency)
آژانس تبليغاتي ويژه براي حرفه‌خاصي فعاليت مي كند، مانند:
• پزشكي
• املاك
• آموزش
• مالي
آژانس تبليغاتي ويژه همچنين در زمينه هاي فعاليت هاي خاصي هم ممكن است كار كند، مانند :
• اينترنت
• روابط عمومي
• بازاريابي
• تحقيقات

محاسن آژانس تبليغاتي ويژه: چون اين آژانس هاي تبليغاتي درمورد حرفه‌خاص و يا زمينه‌فعاليتي خاص فعاليت مي كنند، طبيعي است كه به خوبي از آن كار مطلع بوده و مي دانند كه چه كاري را بايد و چه كاري را نبايد انجام داد.
ضعف هاي آژانس تبليغاتي ويژه: آنها عموما مستقل كار مي كنند بنابراين مشتري احساس مي كند خارج از گود قرار دارد و خيلي از مواقع كارهايي انجام مي دهند كه مطابق خواسته‌مشتري نيست و در خيلي از موارد چون مشتري، متوجه منظور آژانس تبليغاتي نمي شود، بنابراين ايده هاي آژانس تبليغاتي ممكن است كهنه به نظر برسند.

آژانس تبليغاتي درون سازماني (In-House Agency)
بسیاری از شرکت ها سعي در كاهش هزينه هاي خود و همچين كنترل نزديك فعالیت هاي تبليغاتي خود دارند، بنابراين دركنار تشكيلات خود، آژانس تبليغاتي درون سازماني ايجاد می کنند. شرکت هاي بزرگ همواره آژانس تبليغاتي درون سازماني داشته و براي به دست آوردن ایده های تازه، برخي از كمپين ها و پروژه هاي تبليغاتي خود را به آژانس هاي تبليغاتي خارج از مجموعه‌ خود ارائه می کنند.

حسن هاي آژانس تبليغاتي درون سازماني: يك دليل عمده براي استفاده از آژانس هاي تبليغاتي درون سازماني، كاهش هزينه ها است. آژانس تبليغاتي درون سازماني درك بهتري از محصول/خدمت شركت و آگاهي بيشتري از اهداف آن داشته و ارتباط تنگاتنگي نيز با واحدهاي بازاريابي و روابط عمومي شركت برقرار خواهد کرد.
ضعف هاي آژانس تبليغاتي درون سازماني: اشكال اينجا است كه انعطاف پذيري كمتر می شود، هدفمند بودن و تجربه دار بودن كمتر شده و كاركنان پس از مدتي مايوس می شوند و بسيار بسته به پروژه و زمان انجام آن نگاه كرده و اصطلاحا بيات می شوند.

بوتيك خلاق (Creative Boutique)
اين دسته از آژانس هاي تبليغاتي صرفا خدمات تبليغاتي خلاقانه ارائه می کنند. آژانس هاي تبليغاتي تمام-خدمت در زمان شلوغي كارشان، برخي از پروژه ها را به بوتيك هاي خلاق ارائه كرده ولي اعضاي گروه اصلي آژانس خود را گسترش نميدهند. آژانس هاي داخلي و آژانس هاي ويژه نيز از اين بوتيك هاي خلاق براي بدست آوردن ايده هاي تازه در كمپين هاي خود بهره ميگيرند. گاهي اوقات عملكرد اين بوتيك هاي خلاق به مراتب بهتر و اثر گذار تر از يك آژانس تبليغاتي خدمات كامل بوده است.
حسن هاي بوتيك خلاق: معمولا خروجي كار در اين بوتيك هاي خلاق تازه بوده و دربرگيرنده‌ ديدگاه هاي نو است.
ضعف هاي بوتيك خلاق: فعاليت هاي آنها شامل همه‌ فعالیت هاي تبليغاتي نبوده و به همين منظور ممكن است بخشي از آنچه (اهداف) كه مشتري به دنبال آن مي شود را از دست دهند. بنابراين ارتباط تنگاتنگ دوطرفه (مشتري و بوتيك خلاق)، در اين فرايند الزامي است.

آژانس تبليغاتي خريدار رسانه (Media Buyer Agency)
آژانس تبليغاتي خريدار رسانه، يك شركت كاملا مستقل بوده كه به طور خاص فعاليت خريد رسانه را به عهده دارد، و در برخي مواقع زمان هايي را از راديو و تلويزيون اجاره می کند. ماموريت اصلي اين آژانس هاي تبليغاتي، خريد مجموعه اي از رسانه ها با توجه به فرصت هاي رسانه اي و بودجه تبليغاتي است. بنابراين اين آژانس هاي تبليغاتي، براي تجزيه و تحليل اهداف رسانه اي و به دست آوردن فضا و زمان مناسب تبليغات به کار گرفته می شوند. مشتري توسط آژانس هاي تبليغاتي خريدار رسانه، راهبردهاي رسانه اي خود را گسترش داده و توسط آنها براي خريد رسانه اقدام می کنند. به خاطر اينكه آژانس هاي تبليغاتي خريدار رسانه همواره مقدار زيادي فضا را خريداري كرده (به دليل ماهيت شغليشان) و دراختار مشتريان خود قرار مي دهند، از تخفيف هاي بهتري برخوردارند و مي توانند براي مشتريانشان مبلغي از بودجه خريد رسانه را ذخيره کنند.

آژانس تبليغاتي يكپارچه (Integrated Agency)
همان طور كه برخي از آژانس هاي تبليغاتي، باهم قابليت انجام برنامه هاي تبليغاتي يكپارچه و اجراي فعاليت هاي رسانه اي يكپارچه را دارا هستند، برخي ديگر نيز قابليت پيشنهاد خدماتي يكپارچه را نيز، دارا هستند كه به دو صورت زير ارائه می دهند:
• يك شركت واحد يكپارچه (همان گروه، همه‌ فعاليت هاي خدماتي را بر عهده می گيرد)
• يك گروه شركت (گروه هاي مختلف، اجزاي اجرايي يك كمپين را بر عهده می گيرند)
آژانس تبليغاتي يكپارچه ممكن است ابزارهاي گوناگوني (مانند فروش مستقيم، انتشارات، تبليغ فروش و ...) را دراختيار داشته باشد كه در تبليغات بسيار مهم و ضروري هستند و مشتري لازم دارد تا اين فعالیت ها را به صورت يكپارچه و حرفه اي دريافت کند. اگرچه در اين شرايط مشتري هزينه ي بيشتري را متقبل خواهد شد ولي در عوض به جاي اينكه با چند آژانس تبليغاتي قرارداد ببندد، فقط با يك آژانس تبليغاتي يكپارچه، وارد عمل می شود.

آژانس تبليغاتي اينتر اكتيو (Interactive Agency)
اين قبيل آژانس هاي تبليغاتي دسته بندي متنوع و مختلفي از جمله: طراحي/گسترش وب (Web Design/Development)، بازاريابي موتور جستجوي اينترنتي (Search Engine Marketing)، تبليغات / بازاريابي اينترنتي (Internet Advertising/Marketing) و يا مشاوره‌تجارت/معاملات الكترونيكي (E-Business/E-Commerce Consulting) را دارا هستند. اين آژانس ها محدوده‌وسيعي از خدمات را شامل می شوند. برخي از اين آژانس ها به سرعت رشد كرده و با تغيير بازار كار، به سرعت كوچك می شوند. امروزه موفق ترين آژانس هاي اينتر اكتيو، آن دسته‌اي هستند كه به صورت اختصاصي فعاليت هاي تبليغاتي و بازاريابي مشتريانشان را در فضاي ديجيتال (Digital Space) انجام مي دهند.
فضاي ديجيتال به عنوان كانال الكترونيكي چندرسانه‌اي است كه پيام مشتري از درون آن شنيده می شود. فضاي ديجيتال غالبا به اينترنت (Internet)، كيوسك ها (Kiosks)، سي دي رام ها (CD-ROMs)، دي وي دي ها (DVDs) و تجهيزاتي (iPod, PSP and Mobile) كه به سبك زندگي مربوط هستند، معني می شود. آژانس هاي تبليغاتي اينتر اكتيو خدماتي همچون : تعيين راهبرد، خلاقيت، ديزاين، نمايش تصاوير، گسترش در فضاي ديجيتال، برنامه نويسي فلش و... (Flash and Otherwise)، اصلاحات سيستم هاي نرم افزاري (Deployment)، مديريت در فضاي ديجيتال و ارائه‌ي گزارشها را به مشتري تحويل ميدهند. گاهي اوقات آژنسهاي اينتر اكتيو اين قبيل نيازها را برطرف ميسازند : پيشرفت نسلهاي ديجيتال، گسترش برند در فضاي ديجيتال، پيشبرد راهبردهاي بازاريابي و ارتباطي محاوره‌اي، برگزاري كمپين هاي قدرتمند رسانه‌اي ديجيتال، نمايش تصاوير برند در فضاي محاوره‌اي، تهيه‌ي ابزارهاي آموزشي الكترونيكي، بازاريابي از طريق پست الكترونيك، راه اندازي وب سايت هاي پرسش و پاسخ (Q&A) و...
نتيجه‌ي اين قبيل آژانس هاي تبليغاتي اينتر اكتيو، پديد آمدن شبكه هاي اجتماعي بر پايه‌ي وب همچون : MySpace, Facebook and YouTube بوده است. اين مسئله آنچنان مهم و قابل توجه بوده كه برخي از شرکت ها از آژانس خود توقع ايجاد شبكه هاي اجتماعي اينترنتي را داشته اند. هنوز خيلي زود است تا گفته شود آژانس ها چگونه از اين شبكه ها بهره مند خواهند شد اما آنچه مسلم است، اين است كه آينده‌فعاليت هاي بازاريابي و ارتباطي برندها در اين گونه فضاهاي مجازي ديده می شوند.
به دليل آنچه بالا گفته شد و اينكه شبكه هاي اجتماعي محاوره‌اي به سرعت در حال رشد هستند، در اين محيط شرکت ها به راحتي شناخته و يا نابود می شوند. در اين محيط، آژانس هاي تبليغاتي اينتر اكتيو بر روي شهرت مشتري خود فعاليت مي كنند.

انواع ديگري از آژانس هاي تبليغاتي نيز شناخته شده اند كه از آن جمله مي توان به "آژانس هاي رسانه‌اي اجتماعي" (Social Media Agency) با هدف ايجاد فضاهاي پرسش و پاسخ و مديريت شهرت مشتري و "آژانس هاي ارتباطات سلامتي" (Healthcare Communication Agency) و "آژانس هاي آموزش پزشكي" (Medical Education Agency) اشاره کرد.

نویسنده : شهرام سیف هاشمی

تاریخ ارسال: 1391/1/25
تاریخ بروزرسانی: 1391/1/25
تعداد بازدید: 3805
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو