en
دانش داده كاوي

دانش داده كاوي يكي از ده علم برتر قرن اخير است. اين دانش با بهره گيري از علوم مختلف همچون آمار، رياضيات و هوش مصنوعي پاسخ گوي نيازهاي جديدي از جمله پيش بيني و كشف الگوهاي پنهان در داده ها است و به عنوان پل ارتباطي ميان علم آمار، هوش مصنوعي، الگو شناسي، فراگيري ماشين و بازنمايي بصري شناخته مي شود.

فن داده كاوي سازمانها و شركت ها را قادر مي سازد تا از سرمايه داده هاي خود بهره برداري نموده و از آن به عنوان ابزاري براي پشتيباني فرآيند تصميم گيري استفاده كنند.
كاربردهاي اين علم در زمينه هاي مختلف مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و نتايج بدست آمده از آن باعث تشويق پژوهش گران به استفاده گسترده تر از علم داده كاوي شده است.

مديريت پروژه و مديريت ريسك از زمينه هاي جديدي است كه دانشمندان به استفاده از داده كاوي در آن پرداخته اند. روش هاي پيش بيني كننده فازي مي توانند ممكن ترين حادثه را براي نزديك ترين بازه زماني پيش بيني كنند و يار و ياور مديران در تصميم گيري و مديريت ريسك باشند همچنين كشف قوانين پنهان با اطمينان بالا در وجود آنها مي تواند گوياي اسرار موجود در اطلاعات براي مديران باشد.

از آن جايي كه دانش پژوهان و دانشجويان علاقه مند به فعاليت در زمينه هاي جديد و تازه علمي هستند، بررسي كاربرد و توانايي داده كاوي در بحث مديريت پروژه در كشورمان جاي خالي دارد و مي تواند به عنوان پيشنهادي براي مديران سطح كلان كشور مطرح شود.

به عنوان مثال مي توان در يك مجموعه داده در يك پروژه، ميزان اثرگذاري تك تك پارامترها را بر وقوع حوادث بررسي كرد و از آنها براي پيش بيني و جلوگيري از وقوع رخدادها در آينده استفاده نمود.


امروزه كاربرد داده كاوي در دنيا بطور فزاينده اي در حال گسترش است و توان آن به همگان اثبات شده است اما در ايران در حال معرفي است. از نمونه هاي كاربردهاي داده كاوي در كشورمان مي توان به موارد زير اشاره كرد.

· پيش بيني هزينه در صنعت بيمه.

· پيش بيني وضعيت جوي و رخدادهاي آن در هواشناسي.

· يافتن پول شويي در نظام بانكي.

· كاهش هزينه هاي تعميرات نگهداري تجهيزات در صنعت خودرو.

· بررسي سبد خريد مشتريان در فروشگاه هاي زنجيره اي و كشف قوانين پنهان در آن.

· بررسي وضعيت شركت هاي بدهكار در سازمان تامين اجتماعي.

· بررسي وضعيت نوسانات سهام در بورس.

منبع :مرکز اطلاع رسانی مدیریت پروژه ایران

تاریخ ارسال: 1391/2/23
تاریخ بروزرسانی: 1391/2/23
تعداد بازدید: 4624
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو