en

فروش فعالیتی است بسیار پیچیده، ظریف و دشوار. در كسب و كار های امروزی به دنبال افزایش تعداد تولیدكنندگان و گسترش تنوع محصولات تولیدی و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب خریداران این دشواری دوچندان شده است. به همین دلیل امروزه در بسیاری از اصناف و صنایع، مسأله اصلی فروش است نه تولید. بر این اساس در این مطلب قصد داریم به صورت مختصر شما همراهان گرامی را با اصول و قواعد فروش حرفه‌ای آشنا سازیم...
هفت قانون طلایی مذاكرات فروش

فروش فعالیتی است بسیار پیچیده، ظریف و دشوار. در كسب و كار های امروزی به دنبال افزایش تعداد تولیدكنندگان و گسترش تنوع محصولات تولیدی و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب خریداران این دشواری دوچندان شده است. به همین دلیل امروزه در بسیاری از اصناف و صنایع، مسأله اصلی فروش است نه تولید. بر این اساس در این مطلب قصد داریم به صورت مختصر شما همراهان گرامی را با اصول و قواعد فروش حرفه‌ای آشنا سازیم.
مذاکره فروش را چگونه آغاز كنیم؟
موفقیت در مذاکره فروش حاصل پیشنهادیاست که در آغاز مذاکره ارائه می‌شود. پیشنهاد اولیه باید برگرفته از شناختی صحیح از خریدار یاسازمان خریدار تهیه و مطرح شود. پیشنهاد اولیه می‌تواند شما را در مذاکره برنده یا بازنده کند. لذا در ارائه پیشنهاد اولیه به خریدار خود دقت لازم را بكار گیرید. برخی از مهمترین اصول و قواعد شروع مذاكره فروش عبارتند از:
 

1.       پیشنهادات خود را دسته بندیکنید...
2.        قیمتپپشنهادیرا بیش از آنچه مورد انتظارتان است مطرح کنید...
3.       اولینپیشنهاد خریدار را رد كنید...
4.       به پیشنهادات خریدار به خوبی واکنش نشان دهید...
5.       نقش یكفروشنده مطمئن را بازیکنید...
6.       رویموضوع مورد مذاکره متمرکز شوید...
7.       ترفندهاییرا به کار گیرید که طرف مذاکره شما را به حرکاتی وادار کند که انتظار دارید...

 

لازم به توضیح است كه مذاكرات فروش با توجه به نوع محصول و شرایط خریدار باید صورت گیرد. با این وجود در اكثر مواقع اصول گفته شده راهگشا خواهد بود. شما نیز با مطالعه مجدد اصول طلایی مذاكره فروش، آنها را با شرایط و محصولات خود منطبق ساخته و بكار گیرید. شاید از امروز به بعد، فروش برای شما نیز تبدیل به فعالیتی جذاب، هنرمندانه و حرفه‌ای شود. و به جای فشار روحی و عصبی برای شما لذت و اشتیاق به ارمغان آورد.

تاریخ ارسال: 1391/4/11
تاریخ بروزرسانی: 1391/4/11
تعداد بازدید: 3638
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو