en

ظهور بازارهاي الكترونيكي و ساير انواع اجتماعات تجاري شبكه اي، قواعد تجارت را از جنبه هاي مختلف تحت تاثير قرار داده است.
بازارهاي الكترونيكي از طريق مجتمع ساختن گروه عظيمي از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و در نتيجه آن، كاهش هزينه هاي مبادلات و جستجو، بهره وري و كارآيي را به ارمغان آورده اند.
اما در عمل هيچيك از اين مزايا بدست نخواهد آمد مگر آنكه مديران اثربخش را براي ايجاد اعتماد در ميان اعضاي بازارهاي الكترونيك بيايند.
رشد سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات و ظهور انقلاب الكترونيكي و زاييده شدن پديده هايي همچون تجارت الكترونيك و تجارت سيار، موجب شده كه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در استراتژي هاي خود بازنگري نموده و بكارگيري اين پديده ها را در اقتصاد و بازرگاني، سرلوحه كار خود قرار دهند.
بررسي ادبيات تكنولوژي، حاكي از اين است كه تكنولوژي تاكنون سه دوره را طي نموده است.
- دوره اول كه از سال 1972 شروع شد، دوره كامپيوترهاي شخصي بود.
- دوره دوم كه از سال 1990 شروع شد و تا سال 2000 ادامه يافت، دوره اينترنت است؛
- دوره سوم كه از سال 2000 شروع شده است و پيش بيني مي شود تا سال 2014 ادامه يابد، دوره تكنولوژي و اينترنت سيار است كه باعث شكل گيري تجارت سيار شده است.
تجارت سيار را در واقع مي توان تجارت الكترونيك بي سيم دانست، كه روز به روز و با توجه به گسترش تكنولوژي هاي ارتباطي بي سيم به شكل فزاينده اي گسترده تر مي شود.
تجارت سيار در واقع آغازگر فصل جديدي در تجارت جهاني است. آنچه مسلم است در برخورد با هر پديده نوظهور در عرصه علم و فناوري، اولين و اصلي ترين كار شناخت درست آن و بوجود آوردن درك كاملي از آن است.
در كشور ما نيز چون تجارت الكترونيكي سيار پديده اي نوظهور و تازه به نظر مي رسد نيازمند آن است كه از جنبه هاي مختلف مورد بررسي و شناخت قرار گيرد و چگونگي استفاده سريعتر و بهتر از آن مورد تحليل و واكاوي قرار گيرد.
لذا در اين مقاله سعي بر آن است تا با ايجاد درك صحيحي از تجارت سيار و معرفي آن از ابعاد مختلف، كاربردهاي آن در حوزه هاي مختلف برشمرده شده و بيان گردد.
تعريف تجارت سيار:
در مورد تجارت سيار تعاريف متعدد و بعضاً متفاوتي وجود دارد، اما وجه مشترك تمامي اين تعاريف اين است كه تجارت سيار را در واقع مي توان همان تجارت الكترونيك دانست با اين تفاوت كه به وسيله ابزارهاي بي سيم نظير تلفن همراه صورت مي گيرد.
رايج ترين تعريف از تجارت سيار نيز بصورت زير بيان مي شود:

تجارت سيار به هرگونه انتقال الكترونيكي يا تبادل اطلاعات كه بوسيله يك ابزار سيار و از طريق شبكه سيار انجام مي شود و طي آن ارزش حقيقي يا پيش پرداخت پولي در قبال دريافت كالا، خدمات يا اطلاعات منتقل مي گردد.

پيدايش تجارت سيار:
يكي از بزرگترين موانع رشد تجارت الكترونيك پردازشهاي رايانه اي بود، بطوريكه لازم بود براي انجام امور به سراغ رايانه برويم. تمام رايانه ها از طريق كابلها به يكديگر و همچنين به شبكه ها و سرورها متصل بودند.
اين وضعيت باعث محدوديت در استفاده از كامپيوترها شده بود و استفاده از آنها را در هنگام جابجايي و حركت يبا سختي و دشواري همراه كرده بود و در نهايت روند استفاده از تجارت الكترونيكي را خصوصاً براي كساني كه در سفر بودند دچار اختلال مي كرد.
راه اول، كوچك ساختن كامپيوترها به حدي بود كه حمل و نقل آن آسان باشد. در ابتدا رايانه هاي Laptopتوليد شد و به دنبال آن كامپيوترهاي كوچكتري نظير PDA  ها و ... پديد آمدند.
به اين رايانه هاي قابل حمل ابزارهاي سيار مي گويند و به مرور زمان بر قدرت، سرعت و حافظه اين وسايل افزوده شد. پس از مدتي اين ابزارها به تكنولوژي هاي ارتباطي بي سيم مجهز و فرآيند دسترسي اين ابزارها به شبكه هاي بي سيم اينترنت و اينترانت فراهم گرديد و اين تركيب همچنين برقراري ارتباط مستقيم بين وسايل سيار با هم را بوجود آورد.
اين نوآوري موجب انقلابي در شيوه استفاده از كامپيوتر گشت و به طبع آن تجارت الكترونيكي را دچار تحولي عظيم ساخت. اين پديده موجب شد كه يكي از موانع بزرگ توسعه تجارت الكترونيكي كه همان عدم انعطاف نسبت به مكان بود و پيچيدگي هاي شبكه اي مخصوص خود را داشت از بين برود.
تجارت سيار به شكل گيري خود، موج جديدي از تبادلات الكترونيكي را بوجود آورد كه اينك روز به روز بر توانايي ها و قابليتهاي آن افزوده مي شود.
نسل هاي ارتباطي شبكه هاي گسترده بي سيم:
موفقيت تجارت سيار به قابليتهاي سيستم هاي ارتباطي بي سيم بستگي دارد، كه اين قابليتها روز به روز در حال افزايش است. در حالت كلي براي فناوري هاي ارتباطي سيار چهار نسل متفاوت را قائلند كه در ذيل به مرور آنها مي پردازيم:
1G- اين فناوري كه اولين نسل فناوري هاي بي سيم است مبتني بر فناوري هاي آنالوگ بوده و از آن در فاصله سالهاي 1979 تا 1992 بهره برداري مي شد و بيشتر جهت انتقال صوت از آن استفاده مي شده است.
2G- نسل دوم از تكنولوژي هاي ديجيتال بي سيم است كه هماكنون نيز در بسياري از كشورها نظير كشور عزيزمان ايران از آن استفاده مي شود.
2Gمبتني بر فناوري امواج راديويي ديجيتال است و اساساً فعاليتها در آن بصورت متني است. به سيستم مورد استفاده اين نسل اصطلاحاً شبكه هاي GSMسيا شبكه جهاني سيار مي گويند.
2/5G- يك فناوري واسطه، مبتني بر GPRSو EDGE(نرخ توسعه يافته ديتا براي سنجش جهاني) كه قابليت انتقال تصاوير گرافيكي محدود را فراهم آورده است.
3G- نسل سوم فناوري هاي ديجيتال بي سيم كه استفاده هاي چند رسانه اي از ابزار سيار را از قبيل انتقال و پخش فيلمهاي كوتاه فراهم مي آورد. اين نسل در سال 2001 در ژاپن، در سال 202 در اروپا و در سال 2003 در آمريكا بكار گرفته شد.

4G- انتظار مي رود كه اين فناوري نسل چهارم باشد و بين سالهاي 2006 تا 2010 ميلادي، بشر اين فناوري را كه امكان نمايش چند رسانه اي با سرعت بيشتر را فراهم مي كند بكار گيرد.پروژه هاي آزمايشي اين فناوري از سال 2003 در ژاپن آغاز شده است.
 
پايان بخش اول

تاریخ ارسال: 1391/4/11
تاریخ بروزرسانی: 1391/4/11
تعداد بازدید: 3693
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو