en

راهنمای مقدماتی زبان بدن


اغلب می شنویم که حرکات با صدایی بلند تر از کلمات عمل می کنند و این موضوع وقتی به زبان بدن نزدیک می شویم بیشتر مصداق پیدا خواهد کرد. به عنوان یک روش ارتباط غیر شفاهی زبان بدن می تواند یک روش قدرتمند برای دوست یابی، آرام ساختن افراد (از نظر عصبی) یافتن روشی برای متقاعد ساختن افراد برای اینکه کاری را برای شما انجام دهند، باشد.

درک زبان بدن افراد می تواند به شما قدرت لازم برای درک جاذبه، حقیقت یابی، اعتماد به نفس و خجالت در افراد را بدهد. شما می توانید زبان بدن افراد را با مشاهدۀ دقیق تغییرات چهره، حالت دستها و ایما و اشاره، طرز قرار گیری بدن و دیگر حرکات طرف مقابل متوجه شوید. تمامی ما، خواه متوجه باشیم یا نه در زندگی روزمره از زبان بدن استفاده می کنیم.

لذا بدینوسیله تیم realbuzz. Com  چند حرکت معمول زبان بدن را انتخاب کرده و معنای معمول آن را با تفسیر لازم به شما ارائه می دهد که بتواند به شما در مورد هنر خواندن زبان بدن کمک نماید.

1- برخورد چشم ها:
دزدیدن ناگهانی نگاه یا تغییر جهت حرکت سریع چشمها اغلب به عنوان تلاش برای پنهان ساختن چیزی یا دروغ گویی تعبیر می شوداین موضوع همچنین می تواند نشانۀ خجالت یا عدم اعتماد به نفس کافی باشد.

2- خندیدن:
خندیدن نشانگر اعتماد به نفس، دوستی و یک شخصیت مثبت است. اغلب اینگونه تعبیر می شود که شخصیتی که به شما لبخند می زند از حضور شما در آن محل و یا بودن با شما راضی و خشنود است. در سوی دیگر خندۀ عصبی و یا پوز خند می تواند نشانۀ عکس موارد فوق باشد.

3- میزان توجه:
شما اغلب می توانید با در نظر گرفتن میزان توجه اشخاص به وضعیت آنهاپی ببرید.به عنوان مثال اگر شخصی به سرعت تمرکز خود را بر روی موضوع مورد بحث از دست بدهد و به صحبت های شما گوش ندهد این موضوع باعث می شود که شما عدم رضایت، خستگی یا عدم توجه او را نسبت به موضوع درک کنید در حالی که دامنه زمانی بالاتر توجه می تواند نشانۀ رضایت و لذت بردن از موضوع فی مابین باشد.

4- حرکات سر:
غالباً اشخاص بدون اینکه خودشان متوجه باشند سرشان را به جلو و عقب یا طرفین حرکت می دهند تا اینگونه علامت بدهند که با موضوعی موافق یا مخالف هستند. به عنوان مثال شما می توانید موافقت خود را با موضوعی به راحتی با بالا و پایین تکان دادن سر اعلام کنید و بر عکس با تکان ندادن سر یا حرکت سر به طرفین (چپ و راست) اعلام عدم موافقت خود را با موضوعی نشان دهید.

5- لمس کردن:
 لمس دیگر افراد در یک فضای اجتماعی اگر به روش درست و مناسب انجام گیرد می تواند  به عنوان یک پیغام رسان قدرتمند تلقی گردد. به عنوان مثال این تماس می تواند برای نزدیک شدن به کسی یا نشانۀ جاذبۀ عشقی بوده یا به سادگی روشی برای آرام ساختن و بر گرداندن اعتماد به نفس شخص مقابل باشد.

6- دست به سینه نشستن / پاهای ضربدری:
این علامات می تواند به عنوان یک حالت تدافعی تلقی شده یا این نشانه باشد که شخص مقابل شما تمایل به اتمام هر چه سریعتر مکالمه دارد، دستها یا پاهای ضربدری به صورت  موثر به عنوان مانعی تلقی می شود که ممانعت از نزدیک شدن شخص به شما خواهد کرد.

7- ایستادن در حالتی که دستها روی بر جستگی کمر قرار دارد:
این حالت نمایانگر آمادگی برای انجام یک عمل است یا می تواند نمایانگر خشونت باشد. این حالت غالباً حالتی نا خوشایند است و شما غالباً این حالت را در نوجوانانی که می خواهند حالت دفاعی از خود نشان دهند مشاهده می کنید.

8- دست دادن:
شما از طرز دست دادن افراد با خودتان می توانید به اطلاعات زیادی دست یابید. نوع دست دادن محکم کسی با شما می تواند حاکی از اعتماد به نفس فرد باشد در حالی که دست دادن شل می تواند توسط یک فرد عصبی، خجالتی یا غیر مطمئن صورت گیرد. همچنین مواظب کسانی که با فشردن بیش از حد دست شما قصد دارند شما را مرعوب سازند باشید.

9- نشستن با پاهای ضربدری/ پاهای جدا از هم:
افرادی که غالباً وقتی نشسته اند پاهایشان بصورت ضربدری قرار می گیرد و با یک یا هر دو پا به آرامی به زمین ضربه می زنند می تواند نشانه ای از خستگی یا بی صبری آن شخص باشد اما در حالی که شخصی که مقابل شما نشسته پاهایش از هم فاصله دارد این نشانه آرامش بیشتر آن شخص خواهد بود.

10- لمس کردن بینی:
لمس کردن یا مالش دادن بینی اغلب نشانۀ شک و تردید یا این نشانه است که شخص در حال نوعی دروغ گفتن است فشردن قسمت فوقانی استخوان بینی که غالباً شما وقتی چشمهایتان بسته است این کار را انجام می دهید می تواند غالباً یک پاسخ منفی به چیزی باشد که شما برای شخص دیگری انجام داده اید.

11- به هم مالیدن دست ها:
ما همگی با این حرکت قدیمی مالیدن دستها آشنا هستیم و می دانیم که این نشانۀ انتظار یا توقع دریافت چیزی است. غالباً این حرکت را زمانی انجام می دهیم که منتظر رسیدن چیزی یا دریافت چیزی بوده ایم.

12- کف دست (کف دست باز):
یک حالت گفتگو با نشان دادن کف دست باز اغلب نشانۀ صداقت یا بی گناهی فرد است به عنوان مثال اگر شما با صداقت به کسی بگویید «من این کار را انجام ندادم » یا « من هیچ خطایی مرتکب نشدم» احتمالاً کف دست باز خود را به طرف مقابل نشان خواهید داد.

13- ضربه زدن با انگشتان:
ضربه زدن و ضرب گرفتن بر روی سطحی مانند میز یک روش مطمئن برای این است که شخص مقابل متوجه شود شما خسته شده اید. این حرکت میزان بی صبری فرد را در یک موقعیت  نشان می دهد.

14- بازی کردن با موها:
بازی کردن با موها و پیچاندن موها اغلب نشانۀ عدم امنیت یا عدم اعتماد به نفس است. به طور مشخص افرادی که عصبی هستند این حرکت را انجام می دهند. مصاحبه یک ورزشکار جوان را که برای بار اول است با او مصاحبه  می کنند مشاهده کنید تا خودتان به معنای آنچه گفته شد پی ببرید.

15- کج کردن سر به یک سو:
وقتی یک شخص سرش را به یک سمت کج می کند این غالباً به این دلیل است که موضوعی توجه او را جلب کرده است. ما غالباً این حرکت را می توانیم در سگها مشاهده کنیم وقتی که می بینیم در اثر اینکه چیزی توجهشان را جلب کرده سرشان کاملاً به یک سمت کج می شود، ما نیز همین کار را انجام می دهیم اما با درجه کمتر سرمان را خم می کنیم.

16- خم شدن رو به جلو:
وقتی شما رو به جلو خم می شوید خواه نشسته یا ایستاده باشید نشان می دهید که به چیزی یا موضوعی علاقمند هستید. به عبارت دیگر یک مستمع مشتاق به سمت گوینده خم می شود. در حالت معکوس عقب رفتن نشانۀ عدم علاقه به موضوع است.

17- جویدن ناخن:
جویدن ناخن ها همیشه نشانۀ عصبی بودن یا احساس عدم امنیت است. افراد غالباً این حرکت (جویدن ناخن) را زمانی که در حال تماشای مسابقات ورزشی یا فیلم هستند انجام می دهند به عبارت دیگر لحظاتی که هیجانی بوده و باعث می شود که تماشاچی حالت عصبی داشته باشد.

18- قدم زدن:
حالت عصبی یک فرد غالباً از عدم توانایی او برای ایستادن در یک جا قابل مشاهده است. شخصی که عصبی یا هیجانی است دائماً قدم می زند بالا یا پایین می رود.

19- تفسیر زبان بدن:
اگر چه برخی رفتار ها و ژست ها معانی انکار ناپذیری دارند، خواندن زبان بدن و تعابیر معانی آن همیشه دقیق و درست نخواهد بود. زیرا برخی از این حرکات می تواند معنای چندگانه داشته باشند. به عنوان مثال اگر شما دستانتان را بصورت ضربدری بر روی سینه قرار دهید این ژست حتماً به معناب یک حالت تدافعی نیست زیرا شاید شما این حرکت را علت اینکه سردتان شده انجام می دهید.

ما به شما پیشنهاد می کنیم که موشکافانه به حرکات و ژست افراد نگاه نکرده و به دنبال معنای پنهان حرکات افراد نباشید. به هر حال اگر شخصی چندین حرکت دارای معنی را در یک زمان (هم زمان) انجام دهد (مانند جویدن ناخن ها و قدم زدن) این مشخصاً به معنای عصبی بودن یا هیجان زده بودن فرد است و این راهنمایی خواهد بود تا شما بتوانید احساس فرد را در آن زمان حدس بزنید.

تاریخ ارسال: 1391/4/12
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/12
تعداد بازدید: 5063
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو