en
تماس تلفنی با اینترنت

حكایت ما و تلفنهای بین‌المللی حكایت قبضهای سنگین تلفن بود كه آخر هر ماه از لای در به خانه می‌انداختند. فرقی نمیكرد چه از اینطرف آب چه از آنطرف میخواستی با آشنا یا فامیلی حرف بزنی یكی از دو طرف باید مخارج آن را میپرداخت.هیچ كس هم فكرش را نمیكرد روزی برسد یكی ما را از دست این صورتحساب‌ها خلاص كند. اما خدا این اینترنت را برای ما نگهدارد، تا اولین بار صدای كسی را كه كیلومترها آنطرف تر نشسته بود میشنیدی به لذت و هیجانی میرسیدی كه گراهام بل موقع اختراع تلفن و به ثمر رسیدن ایده‌اش از آن كیف كرده بود. اما هیجان گفتگو وقتی فروكش میكرد كه یا صدای طرف نمیرسید و یا با تاخیر و لرزش شنیده میشد، این البته غیر از لحظاتی بود كه صدای طرف شبیه صدای آدم آهنی فیلم روبوكاپ بود...» سایت سی نت نیوز در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۵ گزارش خبری خود در موافقت یاهو با خرید شركت سرویس دهنده تلفن اینترنت Dialpad به مبلغ نامعلومی اعلام كرد و بعد از آن سخنگوی یاهو اعلام كرد خدمات تلفن اینترنتی یاهو به زودی آغاز به كار خواهد كرد.

دایل پد در سال ۱۹۹۹ در میلپیتاس كالیفرنیا تاسیس شده و در حال حاضر ۴۰ كارمند دارد. یاهو هم اكنون در سیستم ایمیل و پیام رسانی آنی خود بیش از ۶۲ میلیون مشترك دارد و ارتباط ویدیویی و صوتی از كامپیوتر به كامپیوتر آن فعال است. دلایل عمده تصمیم یاهو با خرید دایل پد تبدیل اینترنت به واسطه ‌ای جهت ارتباط تلفنی راه دور است كه VoIP خوانده میشود. ارسال صدا بر روی پروتكل اینترنت Voice Over Internet Protocol (VoIP) اخیراً به جای وی او آی پی ارزانترین راه برقراری ارتباط تلفنی با استفاده از شبكه جهانی است. در این سیستم صدا از دستگاه تلفن كه به صورت آنالوگ (علائم صوتی) كار میكند به صورت دیجیتال (امواج الكترومغناطیس) تبدیل شده و آن را از طریق شبكه جهانی و پروتكل‌های اینترنت IP در اختیار دریافت كنندگان پیام قرار داده و به مقصد میرسد. هنگام شماره گیری با VoIP و تبدیل كننده امواج به اعداد صدای بوق تلفن معمولی شنیده میشود و میتوان از كامپیوتر به كامپیوتر یا از كامپیوتر به تلفن و یا از تلفن به تلفن ارتباط صوتی مستقیم برقرار كرد. اكنون نرم‌افزارهای گوناگون و رایگانی در اینترنت قرار دارد و با دانلود آنها مكالمه و ارتباط بدون هزینه بر روی اینترنت امكان پذیر میشود. نرم‌افزار تلفن رایگان شركت Skype كه در لوكزامبورگ قرار دارد میلیون‌ها بار دانلود شده است. شماره گیری با هر نوع از گونه‌های اینترنت فون محدودیتی ندارد اما مردم ترجیح میدهند از آن بیشتر در مكالمات راه دور و بین‌المللی استفاده كنند.

یك بررسی آماری توسط شركت In-State نشان میدهد بیش از ۵ میلیون نفر در جهان به صورت مستمر از اینترنت جهت تماسهای تلفنی راه دور بهره میبرند.

طرح ارسال صدا بر روی اینترنت ابتدا در یكی از انستیتوهای تحقیقاتی ناسا، سازمان هوا فضایی آمریكا شكل گرفت و سرانجام با ایده تجاری در سایت Net۲phone به مرحله اجرا در آمد. در این سایت كه به شماره های تلفن آمریكا اختصاص داشت پس از دانلود یك نرم‌افزار با حجم كم تماس از كامپیوتر به تلفن برقرار میشد.

در ابتدای پیدایش سیستم صدا بر روی اینترنت VoIP شركتهای خصوصی تلفن استفاده از آن را شروع كردند و نرخهای مكالمه در شركتهای بزرگ مخابرات مانند بل به ناگهان شكسته شد. شركتهای كوچكتر سرویس مكالمه بر روی اینترنت با فروش كارت تلفن كه هر یك دارای شماره رمز Pin Number بود از مشتریان میخواستند با شماره تلفنهای محلی و بدون هزینه‌ی شهری با اینترنت فون آنان تماس گرفته و ارتباط خود را با مخاطبان راه دور برقرار كنند (در این مرحله بود كه شركت مخابرات ایران پس از سالها متوجه ضرر و اشتباه خود شد و مانند بیشتر كشورهای جهان با به انحصار درآوردن و كنترل مكالمات بین‌المللی برقراری ارتباط با استفاده از اینترنت را برای شركتهای خصوصی ممنوع كرد و به همین دلیل ارتباط با كارتهای تلفن برای مدتی دچار اغتشاش شد و سرانجام بهای مكالمات به ایران از ۵ سنت در هر دقیقه تا ۲۰ سنت افزایش یافت).

نظیر چنین تصمیم گیری نیز در ماه گذشته در ۱۲ ماه می ۲۰۰۵ توسط كمیسیون رادیو ــ تلویزیون و مخابرات كانادا Canadian Radio-Televisions and Telecommunicatins Commission (CRTC) در مورد برقراری ارتباط تلفنی از نوع صدا بر روی پروتكل اینترنت انجام شد. در تصمیمات كمیسیون مخابرات كانادا آمده است شركتهای سرویس دهنده اینترنت میتوانند مانند شركتهای بزرگ مخابراتی به برقراری مكالمات تلفنی ادامه دهند و تمام مقرراتی كه قبلاً درباره تلفنهای معمولی شهری و بین شهری ۱۰ رقمی حاكم بود در مورد VoIP هم اعمال خواهد شد. و به این ترتیب شركتهای سرویس دهنده صدا بر روی اینترنت به جمع سیستم تلفن و مخابرات كانادا پیوستند.

نتیجه چنین تصمیمی زمینه رقابت سالم بین حداقل ۱۰۰۰ شركت كوچكتر سرویس دهنده اینترنت را ایجاد كرده و نتیجه آن به سود مشتركان و مشتریان به پایان خواهد رسید. پیش بینی میشود با تصمیمات اخیر CRTC به زودی ساكنان كانادا شاهد ارزانی نرخهای مكالمه، حق انتخاب در میان شركتهای تلفن، واگذاری امكانات بیشتر ارتباطی و تبدیل شبكه سنتی خطوط تلفن محلی به شبكه جهانی و صدا بر روی اینترنت باشند.

شركتهای سرویس دهنده صدا بر روی اینترنت در آمریكا از تصمیم مقامات CRTC استقبال چندانی نكرده و آن را مانعی در پیشرفت صنایع مخابراتی نامیدند و اعلام كردند صدا بر روی اینترنت خدمات تلفنی نیست و چنین مقرراتی موجب ازدیاد بی رویه شركتهای كوچكی خواهد شد كه از موقعیت به نفع خود سوءاستفاده خواهند كرد.

كمیسیون مخابرات فدرال آمریكا FCC كنترل و قانونگذاری صدا بر روی اینترنت را به نوع دیگری ارزیابی كرده و اعتقاد دارد این صنعت مراحل اولیه خود را میگذراند. در حالی كه دهها شركت آمریكایی به كنترل و تصویب مقررات VoIP توسط كمیسیون مخابرات فدرال شبیه آنچه كه در كانادا انجام شد پافشاری میكنند شركتهای بزرگ تلفن و كیبل از واگذاری كامل امكانات استفاده از خدمات جهت دسترسی ارسال صدا از اینترنت را از شركتهای كوچكتر دریغ میورزند.

خارج از مرزهای آمریكای شمالی به دلیل ضعف در بخش تكنولوژی مقررات گوناگونی در كنترل صدا بر روی اینترنت حاكم است. برخی از كشورها مانند پاناما سعی میكنند تمام مكالماتی را كه از پاناما شروع و یا در آن كشور به پایان میرسد در اختیار خود بگیرند

VoIP انواع گوناگون دارد اما به طور عمومی میتوان آن را به ۳ گروه طبقه بندی كرد. در گروه اول شركتهای سرویس دهنده از طریق شبكه‌های كیبل‌های تلویزیونی قرار دارند و خدمات آنان منحصراً از راههای ارتباطی كانالهای تلویزیونی موجود انجام خواهد شد.

در گروه دوم، اتصال و انجام مكالمه با هرگونه سیستم ارتباطی سریع با اینترنت انجام میشود و شركتهای سرویس دهنده اینترنت مانند تل‌آس، پرایموس و دیگران از آن پشتیبانی میكنند. و گروه سوم شركتهای اینترنتی مانند Skype هستند كه مطلقاً خواستار تماس تلفنی راه دور دو طرفه از شبكه‌های اینترنت هستند.

جهت برقراری تماسهای راه دور اشتراك با یكی از شركتهای سرویس دهنده صدا بر روی اینترنت ضروری است. علاوه بر آن ارتباط از نوع سریع كیبل یا تلفن با قابلیت DSL و نصب دستگاههای تبدیل كننده صدا به خط تلفن نیز لازم است.

از امتیازات استفاده از VoIP علاوه بر مكالمات تلفنی رایگان نامحدود بودن شبانه روزی طول گفتگو با هر نقطه آن فقط با یك اشتراك ماهیانه است. صدا بر روی اینترنت در زمان قطع ارتباط با اینترنت و با خاموشی برق غیر قابل استفاده است. در این نوع ارتباط دسترسی به شماره تلفن اضطراری ۹۱۱ پلیس، آتش نشانی و آمبولانس در حال حاضر امكان ندارد و اسامی مشتركان در دفترچه‌های سفید و زرد تلفن ثبت نشده است.

 

Vonage E۴۱۵۸۰ تبدیل كننده‌ای است كه اجازه میدهد تا با اتصال راتر Router به دستگاه تلفن منازل، خطوط فعلی فكس و تلفن از طریق ورودی یو اس بی از امكانات صدا بر روی اینترنت و كیفیت خوب صدا بدون قطع ارتباط با اینترنت استفاده شود. بهای این دستگاه در كانادا حدود ۷۵ دلار است.

Linksys VoIP Wired Router این دستگاه پس از اتصال به اینترنت سریع علاوه بر صدا اشتراك پرینتر، فایل و بازیهای كامپیوتری را ایجاد كرده و با دو ورودی سیم تلفن آنالوگ برای دستگاه فكس و دو شماره تلفن مختلف با تبدیل كننده Vonage E۴۱۸۵۰ هماهنگی دارد. این راتر را در كانادا میتوان به مبلغ ۱۵۰ دلار خرید.

D-Link i۲eye™ DVC-۲۰۰۰ كاملاً شبیه دستگاه تلفن جهت استفاده در دیدار و مكالمه ویدیویی بدون نیاز به داشتن كامپیوتر طراحی شده است. تنها تفاوت ظاهری این تلفن قرار گرفتن یك مانیتور ۵ اینچ ال سی دی كاملاً رنگی و دوربین كوچك اینترنت در آن است. تماس به سادگی و با اتصال سیمهای اینترنت سریع مدل ۲۰۰۰ انجام میشود. نصب این دستگاه تلفن برای دیدن و شنیدن در هر دو طرف صحبت ضروری است و چون صدا بر روی اینترنت هزینه ندارد در هر زمان و به هر مدت میتوان آن را مورد استفاده نامحدود قرار داد. مدل ۱۰۰۰ بدون مانیتور است و تصاویر ویدیویی مخاطب در تلویزیونهای معمولی به نمایش در میاید. مدل DVC ۱۰۰۰ در حدود ۳۰۰ دلار و مدل ۲۰۰۰ آن ۴۵۰ دلار كانادا دلار به فروش میرسد.

تاریخ ارسال: 1391/4/18
تاریخ بروزرسانی: 1391/4/18
تعداد بازدید: 5107
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو