en
شرکت تولیدی و نرم افزار مدیریت ارتباطات مشتریان

شرکت موردنظر در اصل یک شرکت بازرگانی بودند که به جز فروش موتور سیکلت فروش هایی که از طریق پست بانک هم انجام می گرفت را در برداشتند. چند گروه فروش با کارمندهای فروش متفاوت می خواستند که به اطلاعات هم دسترسی نداشته باشند. انجام این کار به راحتی با تعیین الگوی دسترسی و سطح دسترسی در فرم ها در رکوردها قابل حل بود که د  CRM هر کاربری که تعریف شود قابلیت دسترسی مخصوص خودش را دارد. ارسال SMSبرای سررسید اقساط مشتریانشان برایشان مهم بود که یک روز قبل بنابر آلارمی که در CRMوجود داشت و فیلتر کردن این گروه از مشتریان برایشان امکانپذیر شد.
تعداد اقساط این فروش ها مشخص بود و تاریخ های سررسیدشان ماهانه که در یک Customizeو ایجاد تغییرات برایشان تعریف شد. گزارش های فروش هر گروه به راحتی از طریق CRMبرای مدیر فروششان انجام پذیر بود و تمامی سنجش های مختلف را در برمی گرفت.

تاریخ ارسال: 1391/4/6
تعداد بازدید: 5456
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو