en

یک آژانس هواپیمایی میخواهد یک روز قبل از تاریخ رفت مشتریان برایشان sms بفرستد، این کار با نرم افزار crm شدنی است؟ 1399/1/24

یک آژانس هواپیمایی میخواهد یک روز قبل از تاریخ رفت مشتریان برایشان sms بفرستد، این کار با نرم افزار crm شدنی است؟ جواب: بله، این آزانس هواپیمایی باید برای مشتریانش فاکتور صادر کند و هنگام تعریف فاکتور، تاریخ پایان(تاریخ رفت)…


در گزارش ارتباطات می خوام فیلدهای شماره پیگیری و نتیجه حذف و شماره تلفن شرکت اضافه شود چه کنم ؟ 1399/1/24

در گزارش ارتباطات می خوام فیلدهای شماره پیگیری و نتیجه حذف و شماره تلفن شرکت اضافه شود چه کنم ؟ جواب: این گزارش را باید از فرم ارتباطات بگیریم. برای این منظور از منوی ارتباطات در فرم اصلی نرم افزار، از منوی مدیریت ارتباط، ارتباط…


وقتی فاکتور می زنیم تعداد کالاها از تعداد کالاها در قسمت دریافت از انبار کم می شود؟ 1399/1/23

وقتی فاکتور می زنیم تعداد کالاها از تعداد کالاها در قسمت دریافت از انبار کم می شود؟ جواب: خیر کم نمی شود.


می خواهم بدانم یک مشتری آخرین باری که که با شرکت تماس گرفته چه تاریخ و ساعتی بوده؟ 1399/1/23

می خواهم بدانم یک مشتری آخرین باری که که با شرکت تماس گرفته چه تاریخ و ساعتی بوده؟ این امکان برای شرکت هایی قابل استفاده است که ماژول کالرآیدی را خریداری کرده اند. از منوی گزارشات، گزارش تماس ها را می زنیم. از آنجا در قسمت نام…


در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان چگونه می توان وظیفه ای در اتباط با امور داخلی شرکت ایجاد کرد؟ 1398/10/15

نام شرکت خود را سرچ کرده و روی آن راست کلیک و وظیفه ی جدید را ایجاد کنید.


درخواست دمو

درخواست دمو