در هنگام صدور پیش فاکتور یا فاکتور در نرم افزار CRM چگونه می توان قلم کالای انتخابی را بعد از اضافه کردن ویرایش نمود؟ 1398/10/15

بعد از اضافه شدن آن کالا به لیست کالاهای انتخابی در انتهای ردیف آن در ستون عملیات با کلیک بر روی آیکن ویرایش می توان آن را ویرایش نمود


در نرم افزار CRM در لیست پیش فاکتورهای صادر شده برای یک مشتری از کجا می توان دریافت کدام پیش فاکتور به فاکتور تبدیل شده است؟ 1398/10/15

در لیست پیش فاکتورها از ستون های پنهان ستون آیکون را فعال نموده پیش فاکتوری که تبدیل به فاکتور شده باشد در این ستون آیکن فلش سبز رنگی برای ان نمایان خواهد شد


آیا در نرم افزار crm می توان مستقیم فاکتور ثبت کرد یا حتما ابتدا باید پیش فاکتور آن ثبت گردد؟ 1398/10/15

شما می تونید با راست کلیک کردن روی شرکت یا شخص مورد نظر با اسفاده از گزینه ثبت فاکتور جدید مستقیم فاکتور آن را ثبت نمایید.    


در نرم افزار سی آر ام، فیلد تخفیف در قسمت اقلام در فرم پیش فاکتور چه تفاوتی با تخفیف در تب اول این فرم دارد؟ 1398/10/14

فیلد تخفیفی که در تب اول قرار دارد برای اعمال تخفیف روی کل پیش فاکتور و فیلد تخفیفی که در تب دوم در قسمت اقلام دارد برای اعمال تخفیف روی قلم کالای انتخابی می باشد.  


درخواست دمو

درخواست دمو