می خواهم بدانم یک مشتری آخرین باری که که با شرکت تماس گرفته چه تاریخ و ساعتی بوده؟

این امکان برای شرکت هایی قابل استفاده است که ماژول کالرآیدی را خریداری کرده اند. از منوی گزارشات، گزارش تماس ها را می زنیم. از آنجا در قسمت نام تماس گیرنده نام مشتری را میزنیم و در فیلد تاریخ تماس ، تاریخ را می زنیم و دکمه چاپ را می زنیم.

تاریخ ارسال: 1399/1/23
تعداد بازدید: 201
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو