در گزارش ارتباطات می خوام فیلدهای شماره پیگیری و نتیجه حذف و شماره تلفن شرکت اضافه شود چه کنم ؟

جواب: این گزارش را باید از فرم ارتباطات بگیریم. برای این منظور از منوی ارتباطات در فرم اصلی نرم افزار، از منوی مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتریان و ثبت ارتباط با مشتری را کلیک میکنیم (یا F9 را می زنیم) تا فرم ارتباطات باز شود. در این جا تمام ارتباطات مشاهده میشود.

در این جا می توانیم در قسمت تنظیمات نمایش هر ستونی که بخواهیم کم یا زیاد کنیم (مانند اضافه کردن ستون های شماره پیگیری و نتیجه حذف و شماره تلفن شرکت).

در پایین فرم و سمت راست یک منوی سفید رنگ داریم که اگر آن را باز کنیم ، از منوی خروجی و excel میتوانیم خروجی اکسل از اطلاعات داخل گرید اطلاعات را بگیریم.

تاریخ ارسال: 1399/1/24
تعداد بازدید: 268
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو