من یک استان به نرم افزار اضافه کرده ام اما در لیست استان ها نمی آید چه کنم ؟

جواب: باید برای تمام الگو ها ، در تعیین سطح دسترسی روی مشتریان تیک آن استان را بزنیم.

تاریخ ارسال: 1399/1/27
تعداد بازدید: 191
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو