نحوه محاسبه پورسانت بازاریابها چگونه است؟

جواب: در قسمت تعریف کالا ، برای هر کالا در قسمت اطلاعات تکمیلی درصد پورسانت نمایندگی را 100 در صد میزنیم و در صد پورسانت بازاریاب را همان میزانی تعریف می کنیم که می خواهیم به بازاریاب برای فروش آن کالا پورسانت دهیم. بعد از زدن فاکتور برای آن کالا ، و اگر ان فاکتور برای آن بازاریاب خورده باشد ،نرم افزار بر اساس قیمت کالا پورسانت هر بازاریاب حساب می شود.

تاریخ ارسال: 1399/1/28
تعداد بازدید: 216
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو