en

تلفن ها و فکس ها در CRM  چگونه ثبت شوند تا با سانترال مشکلی نداشته باشند؟

جواب: باید بدون کاراکتر اضافه مانند : خط تیره، کاما و ...  ثبت شوند تا نرم افزار در تشخیص آنها مشکل نداشته باشد. همچنین نباید 2 تلفن یا فکس باهم در فیلد تلفن یا فکس ثبت کنیم، بلکه تلفن یا فکس دوم رو در اطلاعات بیشتر ثبت می کنیم.

تاریخ ارسال: 1399/2/3
تعداد بازدید: 198
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو