en

می خوام وقتی برای شرکتها نامه می زنم به اسم شخص بخوره چه کنم؟

جواب: ابتدا در قسمت تعریف مشتریان، برای هر شرکت حداقل باید یک پرسنل تعریف کنیم و هنگام تعریف پرسنل برای یکی از پرسنل حداقل باید تیک رابط شرکت برای یک پرسنل بخورد. حال وقتی برای این شرکت نامه گروهی چاپ کنیم نام آن پرسنل شرکت هم می خورد. 

تاریخ ارسال: 1399/2/9
تعداد بازدید: 614
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو