en

در چاپ برچسب پستی برای یک شرکت می خوام خودم انتخاب کنم برای چه اشخاصی برچسب بخوره؟

جواب: برای این مورد باید برای پرسنل آن مشتری آدرس بزنیم و اگر آدرس آن شخص را نداریم حداقل باید یک کاراکتر بزنیم (مثلا . یا - ) تا نرم افزار در چاپ برچسب پستی آن پرسنل را بیاورد. حال در چاپ برچسب پستی نامه می زنیم تا تمام مشتریان را نمایش دهد و از ستون نام شرکت آن نام شرکت را search کرده تا تمام پرسنلش را نشان دهد. حال هر کدام از پرسنل را که بخواهیم برایشان چاپ برچسب پستی انجام دهیم تیک می زنیم و چاپ را می زنیم.

تاریخ ارسال: 1399/2/10
تعداد بازدید: 841
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو