en
آیا نرم افزار CRM با نرم افزار حسابداری لینک می شود؟

آیا نرم افزار CRM با نرم افزار حسابداری لینک می شود؟

در صورتی که یک شرکت بخواهد صدور پیش فاکتور و فاکتور را در نرم افزار حسابداری انجام دهد و بعد انتقال این اطلاعات از مالی به CRM انجام شود این امکان از طرف نرم افزار CRM  وجود دارد . البته جهت لینک دو نرم افزار شرکت نصب کننده نرم افزارحسابداری می بایست زیر ساخت لازم را جهت ارتباط ایجاد نماید . 

اگر بخواهید پیش فاکتورو فاکتورها را در نرم افزار CRM  صادر کرده و بعد به نرم افزار مالی انتقال دهید نیز امکان این انتقال نیز وجود خواهد داشت .

اطلاعات دیگر نیز مانند لیست کالا و خدمات، موجودی انبار و مانده حساب مشتری نیز می تواند بین این دو نرم افزار رد و بدل شود و ما عملا به یک ساختار یکپارچه در سیستم CRM و مالی دست می یابیم .

تاریخ ارسال: 1395/6/2
تعداد بازدید: 2144
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو