en
پارامتر های موثر در رتبه بندی مشتریان بر حسب حجم خرید (خریداران با حجم بیشتر  و خریداران با حجم کمتر) چیست؟

پارامتر های موثر در رتبه بندی مشتریان بر حسب حجم خرید (خریداران با حجم بیشتر  و خریداران با حجم کمتر) چیست؟

با بالارفتن حجم خرید های یک مشتری در یک بازه ی زمانی مشخص می توان رتبه مشتری را تغییر داد در صورت عدم خرید یک مشتری هم می توان بر اساس یک فرمول مشخص امتیاز مشتری را کاهش داد و این می تواند روی رتبه بندی مشتری تاثیر بگذارد . با تغییر رتبه نیز می تواند میزان تخفیفهای داده شده به مشتری در خرید بعدی تغییر کند.

تاریخ ارسال: 1395/12/26
تعداد بازدید: 1146
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو