en
فرآیند crm  چیست؟

فرآیند crm  چیست؟

نرم افزار crm مدیریت ارتباط با مشتریان به شیوه ها و روش ها، استراتژی ها و فناوریهایی اشاره دارد که به مدیران سازمان ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدیریت منابع سازمان با هدف بهبود روابط تجاری با مشتریان و کمک به حفظ و نگهداری مشتریان و افزایش میزان رضایت مشتریان و رسیدن به مشتریان وفادار کمک می کند.

استراتژی crm فرآیندهای تکرار شدنی هستند که بر اساس فرآیندهای برنامه ریزی شده همواره سعی در ارتقا این فرآیندها خواهیم داشت.

نرم افزار crm می بایست بعد از انتخاب استراتژی crm در سازمان خریداری شود تا اثربخشی خود را حفظ نماید.

تاریخ ارسال: 1396/9/1
تعداد بازدید: 1056
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو