en
مدیریت روابط تجاری BRM چیست؟

مدیریت روابط تجاری BRM چیست؟

مدیریت ارتباط با کسب و کار (Business Relationship managment) یک رویکرد مشخص برای درک، شناسایی، تعریف و حمایت از فعالیت های بین کسب و کار و شبکه های کسب و کار است.

BRM از CRM متفاوت و متمایز است، اگرچه ارتباطاتی نیز با هم دارند.

تاریخ ارسال: 1396/9/7
تعداد بازدید: 1392
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو