en
فراخوان انتخاب صادركننده نمونه سال 1390

فراخوان انتخاب صادركننده نمونه سال 1390 1390/4/11

سازمان توسعه تجارت ايران اقدام به شناسايي الگوهاي موفق در عرصه صادرات كشور و معرفي آنان به عنوان صادركننده نمونه در سطح كشور نموده است . طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ايران ، به موجب آيين نامه تشويق صادركننده نمونه مصوب هيات…


انسان در بازی گاهی میبرد گاهی چیزی یاد می گیرد...

انسان در بازی گاهی میبرد گاهی چیزی یاد می گیرد... 1390/4/11

یک مجموعه بی نظیر از آنتونی رابینز انسان در بازی گاهی میبرد گاهی چیزی یاد می گیرد محدودیتهای شما چیست؟ ایا گاهی تصمیم به شروع کاری گرفته اید و خاطراتی از گذشته شما را متوقف کرده باشد؟بنابر این مطمین باشید که در گذشته اتفاقاتی…


چگونه خود را مثل یک شرکت تصور کنید

چگونه خود را مثل یک شرکت تصور کنید 1390/4/11

حسن کاسه چی* به عنوان یک فرد یا انسان ما هم شبیه یک شرکت هستیم و این شباهت دلیلی است بر اینکه من کتاب‌های کسب و کار مدیریتی را دوست دارم.   در کسب و کار ایده‌های زیادی است که مي‌توان آنها را برای افراد نیز به کار برد‌.…


درخواست دمو

درخواست دمو