en

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی ساز و کار سیستم فیلترینگ سایتهای اینترنتی در ایران را ناکافی و ناکارآمد دانست و گفت: شورایعالی فضای مجازی برای امر فیلترینگ سایتهای اینترنتی در کشور برنامه هایی در دست انجام دارد.

حمید شهریاری با بیان اینکه ساز و کار فعلی فیلترینگ در کشور ما منطقی نبوده و حتی ناکارآمد و ناکافی است، اظهار داشت: هم اکنون و از سوی وزارت ارتباطات سیستمی در حال شکل گیری است که مشکلات فعلی نرم افزار فیلترینگ را رفع کند.

دبیر شورایعالی اطلاع رسانی با بیان اینکه این دبیرخانه نیز اقداماتی در زمینه فیلترینگ انجام داده است، ادامه داد: در این راستا فیلترینگ در 3 رتبه تقسیم بندی شده است که به نظر می رسد اولویت نخست، اجرای آن توسط خانواده ها در منازل باشد؛ براین اساس نرم افزار فیلترینگ خانگی و یا همان نرم افزار نظارت والدین بر رفتار کودکان تولید و راه اندازی شد.

شهریاری با تاکید براینکه در سطح حاکمیت نیز باید این اتفاقی رخ دهد و سیستم فیلترینگ کارآمد تر شود، اضافه کرد: هم اکنون بخشی از این طرح عملیاتی توسط وزارت ارتباطات در حال شکل گیری است و بخشی دیگر نیز که مربوط به امور فرهنگی اجتماعی و اخلاقی می شود باید توسط یک نرم افزار کارآمد در این بخش انجام شود؛ در این راستا نرم افزارهای بومی و داخلی فیلترینگ مورد حمایت قرار می گیرند.

مدیر امور فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد آمارهای موجود از فیلتر روزانه سایتهای اینترنتی در ایران تاکید کرد: آمارهایی وجود دارد که روزانه چه تعداد سایت فیلتر می شوند اما بازگو کردن آن ضرورتی ندارد.

وی با بیان اینکه مقامات قضایی این اختیار را دارند که در صورت مشاهد جرم و فساد در یک سایت با اعلام نظر دادستانی آن را مسدود کنند، خاطرنشان کرد: این به این معنا نیست که در حوزه فضای مجازی لزومی به اخطار دادن نیست بلکه ساز و کار آن است که مطابق آیین های دادرسی قضایی به آن رسیدگی شود و آنطور نیست که بی ضابطه باشد.

تاریخ ارسال: 1391/4/21
تعداد بازدید: 1752
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو