en

تحقیقاتی که به تازگی انجام شده، نشان داده تلفن‌های همراه بر رفتار افراد اثر منفی داشته و در بسیاری موارد باعث توهین آمیز بودن رفتار آنها در جمع شده است.

بر اساس بررسی‌هایی که به تازگی انجام شده، 3.5 میلیون پیامک در هر دقیقه ارسال می‌شود. بنابراین مردم در هر جا و هر مکانی بدون توجه به شرایط از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند و به این ترتیب قوانین و آداب و رسوم را زیر پا می‌گذارند.

استراق سمع در مکالمات افراد هنگامی که با صدای بلند با تلفن‌های همراه مکالمه می‌کنند اجتناب ناپذیر است یا زمانی که صدای زنگ موبایل باعث بر هم زدن جلسه‌ای کاری یا مراسم خاصی می‌شود.

این در حالی است که 90 درصد افراد فکر می‌کنند هنگامی که از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند بهترین رفتار معاشرتی را دارند.

کارشناسان می‌گویند،‌ اگرچه تلفن‌های همراه امروزه به ابزار ضروری و واجبی برای افراد تبدیل شده‌اند اما آنقدر مهم و حیاتی نیستند که هنگام تمام شدن باتری باعث اضطراب و نگرانی افراد شود.

تاریخ ارسال: 1391/4/25
تعداد بازدید: 1881
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو