en

نخستین مرکز خصوصی میانی صدور گواهی دیجیتال(CA) با دریافت تاییدیه و مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت راه اندازی شد.

مرکز خصوصی میانی صدور گواهی دیجیتال نخستین مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال (CA) بعد از مرکز گواهی دیجیتال وزارت صنعت معدن وتجارت است که در راستای توسعه گواهی امضای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در کشور با حضور نمایندگان قوه قضاییه، اتاق بازرگانی، وزارت بهداشت، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و وزارت اطلاعات رسما به بهره برداری رسید و مجوز فعالیت آن به شرکت امن افزار گستر شریف اعطا شد.

امکان ارائه گواهی دیجیتال به بخش خصوصی، بخش دولتی و افراد حقیقی و حقوقی، انجام امور مربوط به ثبت الکترونیکی و احراز هویت و امضای دیجیتال از جمله خدماتی است که در این مرکز انجام می‌شود و شرکتهای فعال در عرصه تجارت الکترونیکی می توانند با دریافت گواهی از این مرکز، نسبت به راه اندازی دفتر صدور گواهی الکترونیکی (RA) نیز اقدام کنند.

در مراسم صدور مجوز مرکز گواهی امضای دیجیتال علیرضا منافی مدیرعامل شرکت امن افزار گستر شریف با تاکید براینکه این مرکز تمامی مسائل امنیتی مربوط به احراز هویت در امضای دیجیتالی و اظهار نامه های مالیاتی شرکتهای فعال در عرصه تجارت الکترونیکی را پشتیبانی می‌کند، گفت: صدور گواهی امضای دیجیتال در کاهش جرایم رایانه ای در کشور و مباحث مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات بسیار می تواند موثر واقع شود.

تاریخ ارسال: 1391/4/31
تعداد بازدید: 2015
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو