en

با این مصوبه هزینه یک ساله برای یک کد ۴ رقمی باید به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک کد ۵ رقمی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تغییر کرده باشد.

با مصوبه مجمع مخابرات، قیمت یک سال یک کد ۴ رقمی، از حدود ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان و قیمت یک کد ۵ رقمی از ۱.۵ میلیون تومان، به ۳.۵ میلیون تومان تغییر کرده است. 


به گزارش ایتنا از فارس، اخیرا شرکت مخابرات ایران تعرفه کدهای ۴ و ۵ رقمی خود که در اصطلاح "سرشماره" نامیده می‌شوند، را افزایش داده است.

این افزایش قیمت گویا با تصویب در مجمع شرکت مخابرات ایران انجام شده که به این ترتیب تعرفه‌های جدید شماره‌های ۴ و ۵ رقمی نسبت به گذشته حدود ۵ برابر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، به غیر از ۴ دسته کد (اضطراری، ملی، استانی و کشوری) که در اختیار سازمان تنظیم مقررات است، دسته پنجمی نیز وجود دارد که این کدها در سطح شرکت مخابرات واگذار می‌شوند و به آنها کدهای ۴ رقمی و کدهای ۵ رقمی گفته می‌شود.

شرکت مخابرات این شماره‌ها را از بین شماره‌های در اختیارش به متقاضیان واگذار می‌کند. این کدها شهری هستند و در دو نوع یک طرفه و دو طرفه و با توجه به شماره منطقه مخابراتی واگذار می‌شوند.

همیشه کدهای ۴ یا ۵ رقمی مخابرات در مقایسه با کدهای خدماتی تعرفه واگذاری پایینی داشته‌اند. در گذشته هزینه‌ نامبرینگ واگذاری کد ۴ رقمی به صورت علی الحساب سالیانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۵ رقمی یک صد و ۸۰ هزار تومان بود. ضمن اینکه برای هر نوع کد، هزینه لینک‌های ارتباطی(PRA) نیز باید توسط متقاضی پرداخت شود.

منظور از هزینه لینک "هزینه‌های اتصال به شبکه" و "هزینه‌های نگهداری لینک" است که در گذشته تعرفه‌ واگذاری هر لینک مبلغ یک و نیم میلیون تومان ( معادل هزینه حق‌ اتصال ۳۰خط تلفن ثابت) و هزینه نگهداری هر لینک نیز ماهانه ۹۵ هزار تومان بود.

هزینه حق التصال در زمان واگذاری لینک اخذ می‌شود و قابل استرداد نیست. در مجموع در گذشته قیمت یک سال یک کد ۴ رقمی، چهار و نیم میلیون تومان و ۵ رقمی دو میلیون و هشت صد تمام می‌شد.

سال گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای هزینه واگذاری (حق الاتصال) هر لینک را ۵۰۰ هزار تومان و هزینه نگهداری ماهانه را ۷۵ هزار تومان تعیین کرد.

با این مصوبه هزینه یک ساله برای یک کد ۴ رقمی باید به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک کد ۵ رقمی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تغییر کرده باشد.

اکنون با احتساب کاهش یک میلیون تومانی حق الاتصال، کاهش ۲۵ هزار تومان حق نگهداری ماهانه و افزایش ۵ برابری هزینه نامبرینگ، شواهد حاکی از این است که قیمت‌های قبلی به قیمت‌ ۱۰ میلیون برای کد ۴ رقمی و ۲ میلیون و ۳۰۰ برای کد ۵ رقمی تغییر کرده است.

تاریخ ارسال: 1391/4/31
تعداد بازدید: 2056
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو