en

کمیته هوافضا و فناوریهای نوین در زیرمجموعه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

پیشنهاد تشکیل کمیته هوافضا و فناوریهای نوین مورد موافقت نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم قرار گرفت و براین اساس مقرر شده است که طی هفته آینده اعضای این کمیته تشکیل و سرفصل مسئولیتهای آن مشخص شود.

در همین حال کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از این پس با نام کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات به کار خود در مجلس نهم ادامه خواهد داد و بزودی ترکیب این کمیته نیز مشخص خواهد شد.
پیش از این بخش هوافضا در کمیته هوافضا و پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن قرار داشت که در مجلس نهم، نمایندگان با انفصال این بخش از کمیته پتروشیمی و ادغام آن با کمیته تازه تاسیس فناوریهای نوین موافقت کردند.

تاریخ ارسال: 1391/5/4
تعداد بازدید: 1930
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو