en

سازمان‌های دولتی و خصوصی به نحوه استفاده کارکنان خود از اینترنت توجه کافی ندارند و در این زمینه سیاست گذاری نمی‌کنند.

سازمان‌های دولتی و خصوصی به نحوه استفاده کارکنان خود از اینترنت توجه کافی ندارند و در این زمینه سیاست‌گذاری نمی‌کنند.


به گزارش ایتنا از فارس به نقل از آی تی پی، بررسی‌های AG نشان می‌دهد که اگر چه برخی از این مؤسسات از فناوری‌ها و نرم‌افزارهای موجود برای کنترل نحوه استفاده کارمندان از پهنای باند استفاده می‌کنند، اما این کار منجر به کاهش اتلاف منابع نمی‌شود.

گزارشی که توسط AG و Palo Alto networks در این مورد تهیه شده نشان می‌دهد که مشاهده آنلاین ویدیو ۱۳ درصد از پهنای باند مؤسسات دولتی و خصوصی و استفاده از خدمات به اشتراک گذاری فایل ۱۴ درصد از پهنای باند آنها را به خود اختصاص می‌دهد.
این دو رقم ظرف شش ماه اخیر به ترتیب ۳۰۰ و ۷۰۰ درصد افزایش یافته‌اند که در نوع خود بی نظیر است.

این بررسی که در فاصله نوامبر ۲۰۱۱ تا می ۲۰۱۲ صورت گرفته نشان می‌دهد که اگر چه مراجعه به شبکه‌های اجتماعی تنها ۱ درصد از کل پهنای باند شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را به خود اختصاص داده، اما تعداد شبکه‌هایی که کاربران به آنها مراجعه می‌کنند به ۲۹ مورد رسیده و ۹۷ درصد از کارکنان هم گفته‌اند که حداقل در یکی از این شبکه‌ها عضویت دارند.
نتیجه این امر اتلاف وقت قابل توجه کاربران و عدم انجام وظایف محوله خواهد بود.

AG به مدیران دولتی و خصوصی توصیه کرده برای جلوگیری از اتلاف منابع خود با مدیریت صحیح و استفاده از ابزار مناسب شیوه استفاده کارمندان از اینترنت را تحت نظر داشته باشند.
 

تاریخ ارسال: 1391/5/4
تعداد بازدید: 1863
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو