en

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم به ریاست کمیته تازه تاسیس فناوری های نوین و هوافضا در زیر مجموعه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم انتخاب شد.

پیشنهاد تشکیل کمیته هوافضا و فناوریهای نوین مورد موافقت نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم قرار گرفت و براین اساس نمایندگان این کمیسیون با ریاست محمد سلیمانی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این کمیته موافقت کردند. در همین حال محمدرضا خانمحمدی نماینده ابهر و خرم دره و روح الله عباس پور نیز هیات رئیسه این کمیته را تشکیل می دهند.

پیش از این بخش هوافضا در کمیته هوافضا و پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن قرار داشت که در مجلس نهم، نمایندگان با انفصال این بخش از کمیته پتروشیمی و ادغام آن با کمیته تازه تاسیس فناوریهای نوین موافقت کردند.

در همین حال ترکیب کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که از این پس با نام کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات به کار خود در مجلس نهم ادامه خواهد داد مشخص شد که براساس آن رمضانعلی سبحانی فرد نماینده مردم سبزوار به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.

عزیز اکبریان و رضا رحمانی به همراه رمضانعلی سبحانی فرد هیات رئیسه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل می دهند.

تاریخ ارسال: 1391/5/9
تعداد بازدید: 1727
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو