en

مدیر کل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم از تقسیم بندی دانشگاههای کشور به 8 منطقه در حوزه فناوری اطلاعات و رفع مشکلات اینترنتی و اینترانتی دانشگاهها خبر داد. بابک فرهنگی با اشاره به تقسیم بندی دانشگاههای کشور به 8 منطقه در حوزه فناوری اطلاعات گفت: تمام دانشگاههای کشور در حوزه فناوری اطلاعات به هشت منطقه تقسیم شدند، در این تقسیم بندی ملاحظات جغرافیایی، گویش زبان و پتانسیل دانشگاهها در حوزه فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه هشت منطقه مذکور زیرمجموعه دبیرخانه شورای راهبری فناوری اطلاعات در وزارت علوم قرار دارند، ادامه داد: برای این هشت منطقه هشت دبیر که مدیران کل فناوری اطلاعات دانشگاهها هستند به انتخاب مناطق برای یک سال منصوب می شود. دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم با اشاره به وظایف دبیران این مناطق، اظهار داشت: این دبیران طرحهای حوزه ICT، فناوري اطلاعات و ارتباطات را از مناطق خود دریافت کرده و برای شورای سیاستگذاری ارسال می‌کنند، در شورای سیاستگذاری مناطق این طرحها مطرح و در صورت تایید به شورای فناوری اطلاعات که رئیس آن وزیر علوم است، ارسال می شود. فرهنگی در خصوص عضويت دانشگاههای پیام نور، جامع علمی کاربردی و آزاد اسلامی در این طرح، اظهار داشت: ستاد مركزي اين سه دانشگاه در منطقه یک كشور یعنی تهران و البرز واقع شده است، همچنین یک دانشگاه غیردولتی نيز به نمايندگي از هر استان با تصويب اعضاي مناطق و با عضويت مناطق هشتگانه كشور فعالیت می‌کند. دبیر شورای راهبري فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت علوم با اشاره به مزیتهای تقسیم بندی دانشگاههای کشور در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: در سايه اجراي اين طرح، فعاليت دانشگاههاي هر منطقه با هدف هم‌افزايي در استفاده از پتانسیلهای موجود هدفمند شده، موازی کاری در دانشگاه از بین می‌رود، همچنین می‌توان از تمام چالشهای دانشگاهها در حوزه فناوری اطلاعات مطلع و نسبت به رفع آن برنامه‌ريزي كرد. مدیر کل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، در خصوص حل مشکلات اینترنتی و اینترانتی دانشگاهها با این تقسیم بندی صورت گرفته، تاکید کرد: هم اکنون در بعضي از دانشگاههای کشور شاهد مشکلات زیرساختی هستيم كه با انعكاس آن از طريق دبيران مناطق و طرح در شوراي راهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت متبوع، طي برگزاري جلسات مشترك با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نسبت به رفع اين مشكلات اقدام خواهد. همچنین با برگزاري جلسات كارشناسي متعدد و بررسي راه‌كارهاي مختلف مقرر شد سرويس‌هاي مورد نياز دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور از طریق شبکه علمی کشور در دسترس جامع علمي قرار گيرد.

تاریخ ارسال: 1392/4/5
تعداد بازدید: 5107
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو