en
ارتباط سیستم ارتباط با مشتریان طلوع و نرم افزار جامع همکاران سیستم

ارتباط سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع با سیستم نرم افزار جامع شرکت همکاران سیستم برقرار شد.

به این ترتیب تمامی شرکتهایی که از سیستم های نرم افزاری همکاران سیستم استفاده می نمایند، این قابلیت را دارند تا با استفاده از سیستم نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع ، به یک ساختار یکپارچه دسترسی پیدا کنند.

 با ثبت مشتریان جدید در شرکت همکاران سیستم امکان ارتباط با این مشتری در نرم افزار CRM از طریق ابزارهای آماده در این سیستم، برقرار می شود .

تاریخ ارسال: 1392/7/20
تعداد بازدید: 5632
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو