en
شرکت پژهان از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع استفاده می کند

شرکت پژهان از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع استفاده می کند

شرکت پژهان جهت مدیریت فروش و قراداد ها و تبلیغات بر روی بیش از 400 تابلو بیلبورد تبلیغاتی در فرودگاه های کشور از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع استفاده می نماید.

به این ترتیب ، در هر مرحله این شرکت می تواند کلیه بیلبوردهای قراد داده شده و کلیه قراردادهای رزرو یک یا چند بیلبورد و بیلبورد های آزاد را مشاهده نماید .

با ایجاد دسترسی برای کارشناسان فروش ، قابلیت فروش و انجام قراداد در چند دفتر این شرکت به صورت همزمان فراهم گردید .

تاریخ ارسال: 1393/5/14
تعداد بازدید: 8685
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو