en
کاهش میزان جستجوی عبارت نرم افزار CRM در ایران

کاهش میزان جستجوی عبارت " نرم افزار CRM " در ایران بر اساس آمارهای منتشر شده در گوگل ترند تا مورخه اردیبهشت 1397 ( MAY 2018) میزان جستجوی عبارت نرم افزار CRM در دنیا کاهش یافته است. این کاهش از ژولای 2017 شروع شده و در تعطیلات عید سال 97 به پایین ترین حد خود رسیده است. میزان این کاهش که حدود 10 ماه پیش شدت گرفته بیش از 75% می باشد و چیزی که تعجب برانگیز می باشد این است که این آمار بعد از این کاهش هیچگونه افزایشی نداشته است . با بررسی این آمار در کشور ایران مشاهده خواهیم کرد که با تقریب بسیار نزدیک به نمودار در کل دنیا ( با توجه به این که بیشترین چ به زبان فارسی در ایران صورت می گیرد ) سرچ عبارت نرم افزا ر CRM در ایران نیز کاهش داشته است . این موضوع چند نوع تحلیل می تواند به همراه داشته باشد . • کاهش تقاضا در بخش توسعه سازمانها • کاهش منابع سازمانها برای پرداختن به موضوعات توسعه ایی مانند نرم افزار CRM با بررسی همین موضوع “ CRM SOFTWARE” در سطح دنیا شاهد خواهیم بود که این آمار کاهش نیافته و تقریبا ثابت بوده است. بدون شک برای پرداختن به بحث توسعه در سازمانها پرداختن به CRM یکی از ضروریات می باشد. امید است سازمانها و شرکتها و موسسات کوچک و بزرگ روزی به حدی از رشد برسند که استفاده از ابزار CRM را جزئ اهم موضوعات خود قرار دهند. چرا که امروزه مشتری در بالاترین جایگاه در کسب وکار می باشد.

تاریخ ارسال: 1397/2/26
تعداد بازدید: 1244
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو