en
کاهش جهانی جستجوی عبارت CRM طی دهه گذشته

کاهش نرخ جهانی جستجوی عبارت CRM طی دهه گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده در سایت گوگل با بررسی نمودار میزان جستجوی CRM شاهد کاهش 40 درصدی می باشیم.

البته با بررسی این آمار طی 5 سال گذشته خواهیم دید که 10 درصد افزایش را طی این 5 سال تجربه کرده ایم.

در حقیقت ما در سالهای 2013 به پایین ترین نرخ تقاضا برای موضوع CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان) در جهان رسیده ایم.

همین آمار در ایران با نواسات بسیار زیادی روبرو بوده است . شاید یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه مباحث CRM مسایل اقتصادی باشد. چرا که سازمان ها به مسئله CRM به عنوانن اولویت های ثانویه نگاه می کنند و این موضوع کاربرد این سامانه را با کندی روبرو می نماید.

امروزه برای بررسی میزان توسعه در حوزه کسب وکار می توان از میزان کارکرد این سامانه به عنوان یک شاخص استفاده کرد .

سازمان هایی که هنوز به مرحله بهره برداری از سامانه نریده اند در حقیقت هنوز در گیر مسایل زیر بنایی تر در سازمان خود هستند و نشان می دهد که هنوز از کمند این اولویت ها خارج نشده اند.

نرم افزار CRM به عنوان ابزار کاربری در نهادینه کردن مفهوم CRM قابلیت اجرایی کردن تفکرات مدیریت ارتباط با مشتریان را در سازمان هاو شرکت ها جاری و ساری می نماید.

بدون ابزار مناسب برای تحقق یک هدف بزرگ مثل رسیدن به رضایت مشتریان تلاش ها بی نتیجه خواهد ماند و ودر نهایت نخواهد توانست نتایج مطلوب را بدست آورد.

تاریخ ارسال: 1397/2/29
تعداد بازدید: 657
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو