en
تعریف فاکتور و پیش فاکتور در قبال پروژه
با تعریف فاکتور و پیش فاکتور در قبال هر پروژه ، میزان تراکنش مالی با یک پروژه مشخص خواهد شد.
پیش فاکتور شامل:
1.                   ثبت شماره پیش فاکتور
2.                   ثبت تاریخ صدور پیش فاکتور
3.                   ثبت تاریخ پایان اعتبار پیش فاکتور
4.                   عنوان پیش فاکتور (پیش فاکتور فروش، درخواست خرید کالا، سفارش کالا ....)
5.                   قالب (فرمت چاپی مورد استفاده)
6.                   شخص صادر کننده
7.                   عنوان پروژه ای که این هزینه  می خواهد در آن انجام شود.
8.                   میزان تخفیف (مبلغ یا درصدی از قیمت)
9.                   مالیات بر ارزش افزوده
10.              لیست کالاهای ارائه شده
11.              ثبت نحوه پرداخت توافق شده شامل نقد، چک، اقساط، POS
12.              امکان چاپ پیش فاکتور با فرمت مناسب انتخاب شده
13.              قابلیت تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
14.              قابلیت ایجاد فرمت های مختلف چاپی برای پیش فاکتور
 فاکتور:
1.  ثبت شماره فاکتور
2.  ثبت شماره پیش فاکتور مبدل شده به فاکتور
3.  ثبت تاریخ صدور فاکتور
4.  عنوان فاکتور (فاکتور فروش، صورتحساب فروش کالا ....)
5.  قالب (فرمت چاپی مورد استفاده)
6.  شخص صادر کننده
7.  عنوان پروژه ای که این هزینه  در آن انجام شده است .
8.  میزان تخفیف (مبلغ یا درصدی از قیمت)
9.  مالیات بر ارزش افزوده
10.                     شماره بارنامه
11.                     شماره خروج
12.                     لیست کالاهای ارائه شده (نام کالا، تعداد کالا، قیمت فروش، شماره سریال، بارکد، زمان تحویل، زمان شروع گارانتی، زمان پایان گارانتی، میزان تخفیف بر اساس درصد یا مبلغ)
13.                     ثبت نحوه پرداخت شامل نقد، چک، اقساط،
14.     امکان چاپ فاکتور با فرمت مناسب انتخاب شده
15.                    امکان تعریف فرمت های چاپی مختلف برای فاکتور
               
تاریخ ارسال: 1390/10/8
تعداد بازدید: 5396

درخواست دمو

درخواست دمو