en
رقبا در نرم افزار CRM تحت وب

 

  • اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که رقیب شرکت استفاده کننده نرم افزار می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد.


 

  • فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکت‌های این بخش علاوه بر نقش رقیب می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.

تاریخ ارسال: 1391/1/28
تعداد بازدید: 2677

درخواست دمو

درخواست دمو