en
آلارم بر روي اطلاعات جمع آوري شده
 مشخصاتي که نرم افزار بر روي آن‌ها آلارم ميدهد و مي توان با توجه به آن مجددا با مشتري ارتباط بر قرارنمود:

·         در هنگام ارجاع یک وظیفه به یک کاربر

·         در هنگام تکمیل شدن وظایف ارجاعی که به ارجاع دهنده آلارم داده می شود

·         در صورت عدم تکمیل یک وظیفه ارجاع شده در زمان سررسید که به ارجاع دهنده و ارجاع شونده آلارم داده می شود

·         تاریخ یادآوری وظایف

·         تاريخ تولد

·         تاريخ ازدواج

·         تاريخ تاسيس شرکت

·         تاريخ اتمام قرارداد

·         تاریخ سررسید اقساط

·         تاریخ سررسید چک ها

·         ...
که این تاریخ‌ها می‌توانند با استفاده از ارسال‌های گروهی نرم افزار و متون پيش فرض به افراد و شرکت‌ها اطلاع رسانی شوند.
 
تاریخ ارسال: 1391/1/30
تعداد بازدید: 2534

درخواست دمو

درخواست دمو