en
امکان ارتباط با سرور VOIP
Ø                                      سرور VIOPچیست ؟

VOIP يا پروتكل صوت روي اينترنت، روشي جهت تبديل سيگنال‌هاي صوتي آنالوگ يك مكالمه تلفني به داده‌هاي ديجيتالي است كه قادر هستند تا به وسيله شبكه اينترنت ویا اینترانت به هر كجا منتقل شوند. در واقع ، با استفاده از فن آوریVOIP صدای انسان توسط بسته های اطلاعاتیIP و از طريق اينترنت و یا اینترانت ارسال می گردد . با استفاده ازVOIP هزينه مكالمه بسيار كمتر است و براي سرويس ها نيازي به شركتهاي مخابراتي نداريم.

Ø         نحوه ارتباط با سرور های VOIP

در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع امکان ارتباط با سرور Asteriskکه یکی از معروف ترین سرویس دهنده های VoIPمی باشد فراهم شده است.

قابلیت های زیر برای ارتباط با سرور VOIPفراهم شده است:

Ø               قابلیت Dial  در داخل نرم افزار CRMو شماره گیری توسط Asterisk

Ø               قابلیت ارسال CallerID  تشخیص داده شده در سرور Asteriskبه نرم افزار CRM  طلوع و نمایش اطلاعات تماس گیرنده

Ø               قابلیت فرمان دهی نرم افزار CRMطلوع جهت وصل کردن اتوماتیک تماس ورودی به یک کاربر خاص مثلا : در صورت برنامه ریزی در این نرم افزار می توان تمامی مشتریانی که تماس می گیرند و در نرم افزار CRMطلوع شناسایی می شوند را به صورت اتوماتیک به کارشناس مربوطه آن مشتری وصل نمود و کلیه تماس های ناشناس را به یک کاربر خاص (مثلا منشی ) اتصال داد.

Ø               قابلیت ارسال فکس از طریق سرور Asterisk، که در این مورد کلیه فکس های تعریف شده در نرم افزار CRM  طلوع از طریق سرور Asteriskارسال می شود

Ø               قابلیت دریافت فکس های رسیده در سرور Asteriskو ثبت آن در نرم افزار CRMطلوع

تاریخ ارسال: 1391/1/30
تعداد بازدید: 4467

درخواست دمو

درخواست دمو