en
امکان مدیریت فرم درخواست عضویت

·       ایجاد فرم درخواست عضویت بنا به فیلدهای مدنظر شما

·       پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·       مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM

·       ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده

تاریخ ارسال: 1391/1/30
تعداد بازدید: 1383

درخواست دمو

درخواست دمو