en


نرم افزار CRM ویژه بنگاه های معاملات خودرو

 •          مدیریت کلیه فعالیت های نمایشگاه های خودرو
 •          ثبت اطلاعات خریداران خودرو
 •          ثبت سوابق خریداران خودرو
 •          ثبت اطلاعات فروشندگان خودرو
 •          ثبت و بررسی سوابق فروشندگان خودرو
 •          ثبت اطلاعات واسطه ها و بنگاه های همکار (واسطه های خرید و فروش)
 •          ثبت و بررسی سوابق واسطه ها
 •         ثبت اطلاعات خودرو شامل مدل، رنگ ، سال تولید، شماره شاسی ، شماره شهربانی
 •          گروه بندی خودرو ها
 •          تعریف زیرگروه برای خودرو ها
 •          صدور فاکتور فروش برای هر خریدار
 •          ثبت خودرو های مرجوعی و ورود به موجودی خودرو ها  
 •          ثبت نحوه ی پرداخت توسط مشتری
 •          محاسبه مانده حساب مشتری به ازای هر خرید
 •          محاسبه مانده حساب مشتریان در بازه ی زمانی دلخواه
 •          صدور فاکتور خرید از فروشنده (تامین کنندگان) و ثبت در سوابق فروشنده
 •          ثبت محل نگهداری خودرو (سالن - پارکینگ - محل نگهداری همکار(
 •          ثبت خروج خودرو از سیستم با درج فاکتور فروش
 •          ثبت ورود خودرو به سیستم با درج هر فاکتور خرید
 •          گزارش از موجودی خودرو ها در سیستم
 •          ثبت رسید تحویل مدارک ماشین پلاک شده
 •          ثبت رسید تحویل مدارک ماشین کارتکس
   
 

  "به مشتری خدمت کن"....  به همين سادگی

 

 

 

تعداد بازدید 7121

درخواست دمو

درخواست دمو